Hamvazószerda Csíksomlyón – képekben

0
402

„Emlékezzél, ember, hogy porból vagy és porrá leszel.”

Hamvazószerda jele, szürke hamuja arra figyelmeztet, ami sorsunkban törékeny, emberségünkben esendő. Arra, hogy halandók vagyunk. Mivel csak így, ennek teljes tudomásulvételével érthetjük meg azt a másik „gyengeséget”, „isteni gyengeséget”, amire hamvazószerdán fölkészülünk: Krisztus halálát. A nagyböjt első napja nem véletlenül a halandó emberé, ahogy az utolsó se véletlenül a sírba fektetett Istené. Krisztus halandóságunkban adhatott nekünk egyedül halhatatlan találkozót.

Pilinszky János: Kölcsönös szeretet – kölcsönös szenvedés

Fotó: Erdélyi ferencesek