Osztrák egyházi statisztikák

0
275


A katolikusok száma Ausztriában tavaly ismét csökkent, de összességében nagyjából stabil maradt. Ez derül ki az osztrák egyházmegyék által közzétett statisztikából.

A statisztikák szerint Ausztriában 2022. december 31-én 4,73 millió katolikus élt. Az Osztrák Püspöki Konferencia hivatalos statisztikái szerint 2021-ben 4,83 millió katolikus volt az országban. Ez 1,96 százalékos csökkenést jelent. Ennek egyik oka, hogy a tavalyi évben megnövekedett az egyházból való kilépések száma. 2022-ben összesen 90 808-an léptek ki a katolikus egyházból Ausztriában.

Sokak számára az egyházból való kilépések jelenlegi magas száma az egyháztól való eltávolodásnak, távolságnak köszönhető, amely az elmúlt években a világjárvány következtében nőtt meg. Az egyházmegyéktől származó információk szerint ezt a tendenciát tavaly a feszült általános gazdasági helyzet fokozta. 2021-ben 72 222 ember lépett ki a katolikus egyházból, míg 2020-ban ez a szám 58 727 volt. 2010-ben 85 960 kilépést regisztrált az osztrák egyház.

Az előzetes katolikus adatokkal együtt közzétették a 2021-re vonatkozó hivatalos egyházi statisztikát is, amely az osztrák egyházi életről tartalmaz további részleteket. 2022. december 31-én 4449 személyt vettek vissza vagy vettek újonnan fel az egyházba. Ez valamivel kevesebb, mint 2021-ben (4520), ugyanakkor valamivel több, mint 2020-ban (4068).

2022-ben 630-an visszavonták előzetesen bejelentett kilépési szándékukat. Ez olyan esetekben történik, amikor valaki eredetileg bejelenti kilépését, de az egyházi tisztviselőkkel való kapcsolatfelvétel után, három hónapon belül eltekintettek ettől a lépéstől. A visszavonások száma jelentősen megnőtt a korábbi évekhez képest. Az egyház 2021-ben 552 visszavonást regisztrált, míg 2020-ban csak 461-et.

A katolikus egyházhoz szabad akaratukból csatlakozók számához hozzá kell számítani azokat is, akik felnőttkorukban (14 éves koruktól) keresztelkednek meg. A 2022-es évre vonatkozóan még nincsenek adatok. A 2021-es hivatalos statisztika 287 keresztelést mutat, 2020-ban 417-et.

A katolikusok számának enyhe csökkenése szempontjából nemcsak a kilépések és az egyházi felvételek aránya a döntő, hanem mindenekelőtt a keresztelések és a halálozások, valamint a beáramlás és az elvándorlás aránya.

A keresztelések és házasságkötések számának növekedése

A keresztelések száma 2021-ben 45 541 volt, ami hatalmas növekedés 2020-hoz képest (32 521). Sok keresztelést, amelyet 2020-ban a világjárvány miatt nem lehetett elvégezni, valószínűleg 2021-ben pótoltak. Ez az egy és hat év közötti gyermekek keresztelésének számában is megmutatkozik. Míg 2020-ban ez a szám 4798 volt, addig 2021-ben 11 171. A 7 és 14 év közötti gyermekek keresztelésének száma is jelentősen nőtt: 742-ről (2020) 1172-re (2021). Másrészt a felnőttkeresztelések száma (14 éves és idősebbek) csökkent: 417-ről (2020) 287-re (2021).

A koronavírus járvány előtti években a keresztelések összlétszáma — a demográfiai tendenciákat is figyelembe véve — viszonylag stabil volt: 2019-ben 44 977, 2018-ban 47 312, 2017-ben 48 990, 2016-ban 49 018, 2015-ben 48 587.

Papok, szerzetesrendek, plébániák

A jelenlegi egyházi statisztikák szerint az Ausztriában dolgozó papok száma 3425, ami enyhe csökkenést jelent 2020-hoz képest (3548). Összességében azonban a papok helyzete viszonylag stabil volt az elmúlt években. (2019: 3.689, 2018: 3.783, 2017: 3.857, 2016: 3.920, 2015: 3.944)

A jelenlegi, 2021-re számolt létszám 1740 egyházmegyés papból, 441 külföldi papból és 1244 egyházi papból áll. Az egyházmegyés papok száma némileg csökkent (2020: 1786), a külföldi papok száma kissé nőtt (2020: 437). További 148 osztrák egyházmegyés pap a világ más országaiban végzi papi szolgálatát. Ez a szám 2020-hoz képest kissé emelkedett (146).

Az állandó diakónusok száma csökkent. A 2021-re vonatkozó statisztikák 742-et mutatnak. 2020-ban ez a szám 752.

A szerzetesrendekben működő testvérek száma is enyhén csökkent, 366-ra a 2020-as 383-hoz képest. A 2021-es adatok alapján az osztrák férfi szerzetesek (rendi testvérek és papok) száma folyamatosan enyhén csökken.

A hivatalos statisztikák szerint Ausztriában 2021-ben 3 008 szerzetesnőt tartanak nyilván. Ez a szám Ausztriában évek óta enyhén, de folyamatosan csökken.

A szerzetesrendek tagjaira vonatkozó statisztikai adatokat fenntartásokkal kell kezelni, mivel az egyes rendtartományok gyakran több országra terjednek ki, és nem könnyű a rendek egyes tagjait konkrét országokhoz rendelni.

Stabil pasztorális struktúrák

Az Ausztriában még mindig nagyon sűrű plébániahálózatot a stabilitás jellemzi. A 2021-es statisztika összesen 4285 egyházközséget, hivatalt tart számon, ebből 3038 egyházközség és 1247 egyéb lelkipásztori hivatal.

A szentmisék látogatottságára vonatkozó adatok nem túl sokatmondóak: 2021-re vonatkozóan 252 000 és 281 000 közötti miselátogatót jelentettek. A 2020-as évvel való összehasonlításnak nincs értelme, mivel a 2020-as első világjárvány évére vonatkozóan nincsenek megfelelő adatok. Az, hogy a misék látogatottsága milyen szinten fog megállapodni, legkorábban csak a 2022-es számadatok alapján derül ki.

A pénzügyi mérleg mégis biztató, az egyházmegyék bevételének háromnegyedét az egyházi hozzájárulások adják, és ha növekedés nem is várható, az előzetes adatok alapján hiánytól sem kell tartani. A 2021-es elszámolás szerint a kiadások kétharmadát a plébániák és a pasztorális feladatok költségei jelentik.

Forrás: katolisch.at

MEGOSZTÁS