Ilyen volt a Caritas harminckettedik éve

0
205
Fotók: Szatmári Egyházmegyei Caritas

Az elmúlt évben a Szatmári Egyházmegyei Caritas 21 akkreditált szociális központja révén 2442 szükséget szenvedő személy számára biztosított szociális ellátást, köztük 459 ukrán menekültnek. A nehézségeket kihívásokként kezelte, a problémák helyett a megoldásokra összpontosított 2022-ben is. Így sikerült helytállnia a világjárvány, az energiaválság és a szomszédos országban zajló háború kontextusában is, és teljesítenie vállalt küldetését: keresztény szellemben támogatni a szükséget szenvedő személyeket, nemzeti, vallási, faji, nemi vagy politikai megkülönböztetés nélkül. A Szatmári Egyházmegyei Caritas visszatekint az elmúlt évre, s röviden beszámol az idei tervekről is.

A szervezetnek a közösség jólléte érdekében tett erőfeszítéseit belföldi- és külföldi partnerei, magán- és jogi személyek támogatták közös projektek, szponzorációk, adományok és rengeteg pozitív, megerősítő visszajelzés által. A Caritas ezúton is köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki az elmúlt évben munkáját hozzájárulásával lehetővé tette, elismerésével ösztönözte. A szervezet hálásan köszöni a sajtóorgánumok támogatását is, hogy tevékenységéről hitelesen, rendszeresen tájékoztatták olvasóikat. A szeretettel, odaadással végzett, szakszerű segítségnyújtásnak mindig vannak objektív, kézzelfogható eredményei is. Ezeket a Caritas év elején beszámoló formájában összesíti és a nagyközönség tudomására hozza, hiszen a szervezet a közösségért van, érte és általa működik. Íme, mi történt tavaly a Caritas fő tevékenységi területein.

Szociális szolgáltatások gyermekek számára

2022-ben a Caritas szatmárnémeti, erdődi, túrterebesi, valamint nagybányai közösségi és nappali gyermekközpontjai összesen 455 hátrányos helyzetű gyermek számára biztosítottak pedagógiai és pszichológiai, valamint szociális szolgáltatásokat.

A készenléti állapot megszűnését követően lehetségessé vált a nagyobb létszámú csoportokban való foglalkozások megszervezése, a központközi és a tanügyi intézményekkel való közös programok megtartása. Két év kimaradás után újraindult a doboktatás a Barátság Házában, és augusztusban már megszervezhették a hagyományos dobkoncertet is.

A CoFa (Copil și Familie, avagy Gyermek és család), valamint Az én esélyem program mellett, amelyek évről évre színesítik a Caritas gyermekintézményeinek programpalettáját, februárban egy új, kétéves projektet sikerült elindítania a szervezetnek. Az Interetnikus kapcsolódási pontok nevet viselő projekt gyakorlatba ültetője a Szatmári Egyházmegyei Caritas, Túrterebes Község Polgármesteri Hivatalával és a Túrterebesi Általános Iskolával partnerségben, támogatója pedig az Active Citizens Fund România, az Izland, Liechtenstein és Norvégia által a 2014−2021-es EGT és Norvég Alapokból finanszírozott program keretében. A projekt célja a Túrterebesen élő fiatal romák és helyi szereplők társadalmi szerepvállalásának erősítése. Az interetnikus kapcsolatokat, a projekt révén közösségi akciók, kulturális események, sportversenyek megszervezése fonja majd szorosabbra. Hangsúlyt fektetnek továbbá a tanulás és az oktatás minőségének javítására is.

Fogyatékossággal élők területe

Az elmúlt évben a Caritas szatmárnémeti, nagykárolyi és alsóhomoródi, fogyatékossággal élőknek szolgáltatásokat biztosító intézményeinek összesen 289 ellátottja volt. Az eltérő fejlődésmenetű, illetve fogyatékossággal élő gyermekek számára nyújtott szociális szolgáltatások területén is kedvezően hatott a tevékenységre a pandémiához kapcsolódó korlátozások megszűnése. Tavaly a Caritas szatmárnémeti és nagykárolyi rehabilitációs központjai közösen ünnepelhették meg a gyermeknapot, és megszervezhették a hagyományos ünnepváró foglalkozásokat is, amelyekre az ellátott gyermekeket szüleik és testvéreik is elkísérték.

Mintegy 150 pedagógus vett részt októberben a Robotasszisztált terápiák a fogyatékossággal élő gyermekek fejlesztésében című Erasmus+ pályázat szatmárnémeti záró konferenciáján. A kétéves projekt főpályázója a budapesti Csodavár Alapítvány volt, a Caritas pedig partneri szerepet töltött be Szent József Rehabilitációs Központja révén a kassai Talentum Cassoviensis Alapítvánnyal együtt. A projekt célja az volt, hogy ötleteket, inspirációkat nyújtson szakembereknek és szülőknek azzal kapcsolatban, hogyan használhatják a padlórobotokat játékos fejlesztésre. A projekt maradandó eredményeinek egyike a https://www.robooks.hu/ weboldal, amelyen az érdeklődők nagyon sok értékes információt, letölthető anyagot találnak díjmentesen magyarul, románul, szlovákul és angolul.

A fogyatékossággal élő felnőttek lakóotthonaként működő alsóhomoródi Gyöngy Ház programjai is változatosabbá váltak a pandémiás helyzet enyhülésével – az ellátottak kirándulásokon, piknikeken, városlátogatáson, sőt a karácsonyi vásáron is részt vettek.

Idősprogramok és házi betegápolás

A szervezet számára fontos eredmény, hogy szatmárnémeti Szent Jakab Idősnapközijének tevékenységét 2022 decemberében a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium országos szinten szakmai jó gyakorlatként ismerte el.

A tavalyi évben két idősterületi POCU-pályázat gyakorlatba ültetését is sikeresen zárta a Caritas. Júniusban ért véget az Együtt az időseinkért! projekt, melynek időtartama alatt 196 nagybányai szépkorú életminősége terén hozott javulást a szervezet helyi idősnapközije, mobil étkezdéje, szociális konyhája és idősklubja által nyújtott szociális szolgáltatások által.

Augusztusban szintén szép eredményekkel zárult Szatmárnémetiben a Szépkorúan is aktívan projekt, melyet a Szatmárnémeti Szociális Igazgatósággal partnerségben ültetett gyakorlatba a Caritas. A projekt keretében nyitotta meg kapuit a Szociális Igazgatóság égisze alatt a Jiului sétányon működő idősklub, valamint a Caritas intézményeinek sorát gazdagító mobil étkezde. A két új szociális szolgáltatás a pályázat lezárulásáig összesen 197 idős életében hozott pozitív irányú változást.

A Caritas szatmárnémeti, erdődi, nagykárolyi és máramarosszigeti házi betegápoló központjai 2022-ben is biztosították a szeretetteljes otthoni gondozást a krónikus betegségekben szenvedő szépkorúak számára. A szervezet szigeti Szent Károly Házi Betegápoló Központját a tavalyi évben a Caritas az Ismerd Meg Őket, Ne Diszkrimináld Egyesülettel partnerségben működtette. Az együttműködésnek köszönhetően a szigeti központ szép eredményekkel zárta a tavalyi évet.

Az elmúlt évben összesen 612 szépkorú részesült a szervezet idősgondozási programjaiban.

Szociális terület

Jelentősen megnőtt a Caritas szociális területén az ellátottak száma 2022-ben. Ennek egyik oka, hogy nőtt a segélykérelmek száma, a másik pedig az, hogy a szervezet az orosz-ukrán háború kitörésének első napjaitól kezdve aktívan részt vett az ukrán menekültek megsegítésében. A szociális terület tavalyi 1086 kedvezményezettje közül 459 ukrán menekült volt.

A szervezet szatmárnémeti és nagybányai szociális konyhái, valamint mobil étkezdéi az elmúlt évben is biztosították a rendszeres ebédet azoknak, akiknek anyagi helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt a mindennapi élelem beszerzése is nehézségekbe ütközik. A Caritas szatmárnémeti Szociális és Szakmai Integrációs Forrásközpontja azonnali segítséget nyújtott a rászorulóknak, ugyanakkor középtávú támogatást is, közösen keresve problémáikra a hatékony megoldást.

A háború miatt nehézségekkel küzdő ukrán emberek megsegítésébe több síkon is bekapcsolódott a Szatmári Egyházmegyei Caritas. Egyrészt a háború elől hazánkban menedéket kereső ukrán állampolgárok számára biztosított azonnali segítséget, szociális szolgáltatásokat, valamint ideiglenes szálláslehetőséget. Másrészt szerepet vállalt az Ukrajnában maradt emberek mindennapi megélhetésével kapcsolatos gondjainak enyhítésében. A Szatmárnémeti RMDSZ kezdeményezésére a Caritas és a Máltai Szeretetszolgálattal közösen vett részt a beregszászi rászorulók megsegítésére indított adománygyűjtő akcióban. Az év folyamán mintegy 30 tonnányi, külföldi partnerei által biztosított, alapszükségleti cikkeket juttatott el a Caritas Ukrajnába.

A Máramarosszigeten, Nagybányán és Szatmárnémetiben, valamint ezen települések környékén elszállásolt menekültek megsegítését a Segélyfelhívás Ukrajnáért című projekt tette nagymértékben lehetővé, melynek megvalósítója a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet, finanszírozója pedig a Romániai Caritas Konföderáció révén a Caritas Internationalis Hálózat.

A szervezetnek a háború miatt nehéz helyzetbe került ukrán emberek életkörülményeinek javításáért tett erőfeszítéseit elismerő oklevél átadásával méltatta Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatala, valamint Máramarossziget Polgármesteri Hivatala.

Előretekintés

Ami a 2023-as évre vonatkozó terveket illeti, a szervezet egy új akkreditált szociális szolgáltatás beindításán dolgozik, továbbá korszerű segédeszközök bevezetésével kívánja emelni szolgáltatásai minőségét. Ami pedig a legfontosabb és mindig a legnehezebb: szeretné megszakítás nélkül, folyamatosan biztosítani a szociális ellátást a szervezet valamennyi ellátottja számára – tájékoztatott Lieb-Nemes Zsolt Caritas-aligazgató.

Palincas Erika, Szatmári Egyházmegyei Caritas