A megtérés sírig tartó feladat

0
851

Többszörös ünnep volt január utolsó vasárnapján Csíkpálfalván. A Csíksomlyóval szomszédos település védőszentjének ünnepén, búcsús mise keretében áldották meg a kívül-belül felújított templomot, kopjafát állítottak a templomot felszentelő Márton Áron püspök tiszteletére, a településről származó Pálfalvay János püspök, illetve a templomépíttető Barthos József plébános emlékére.

Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely érsek, Tamás József nyugalmazott segédpüspökkel, a faluból származó László Attila kolozsvári főesperessel, illetve a csíki plébánosokkal, papokkal és a csíksomlyói ferences szerzetesekkel együtt mutatta be, miután az új oltárba elhelyezte a régiből kivett ereklyéket, Adalbert és Kelemen vértanúk relikviáját.

Csíkpálfalva jelenlegi templomát 1943-ban kezdték építeni, mert egy évvel korábban leégett a települést szolgáló 600 éves kápolna. A delnei egyházközséghez tartozó településen „nehéz időkben, áldozatok árán is vállalták a hívek a templomépítést, mert fontos volt számukra a hitük, az imádság és a lelki töltekezés”, mondta az ünnep résztvevőit köszöntő Csíki Szabolcs plébános. 1949-ben fejeződött be a templom építése, és június 12-én, letartóztatása előtt kilenc nappal, a csíki bérmaútja során a faluba látogató Márton Áron püspök szentelte fel.

Ezért is emlékezetes a felszentelés időpontja, jegyezte meg prédikációjában Kovács Gergely érsek, Márton Áron püspök boldoggá avatásának korábbi posztulátora. Az érsek beszédében kiemelte, hogy hála és köszönet van a szívében. Minden templomot az emberek hite hozott létre, ám sokat lehetne köszönni a pálfalviaknak is, akik abban az időben szabadságuk, életük árán védelmezték a püspököt és hitüket. Továbbra is ragaszkodjanak a templomhoz, védjék hitüket, amelyet sok támadás, más vélemények vagy éppen a közömbösség kezd ki, biztatta a jelenlévőket a főpásztor és hozzátette: a megtérés nem csak a hitetlenek hívővé válásáról szól. Pálnak határozott hite volt, a damaszkuszi úton találkozott az Úrral, és megtanulta azt, amit a ma élőknek is tenniük kell: hirdessék az evangéliumot. „A megtérés mindannyiunk sírig tartó feladata, állandó folyamat, az Istenhez tartozás akarása, életformája. A gyarlóságainkból, bűneinkből való megtérés visszafordulás Istenhez. Isten jóindulatának, szeretetének köszönhető, hogy visszafogad bennünket. Lelkiismeretünket ébren kell tartani és folyamatosan visszatérni Istenhez! Hálatelt szívvel ünnepeljük a megújult templomot, és jó lenne minden vasárnap hitünket ünnepelni! Eljövünk a templomba, hitünket meg szeretnénk tartani, élni, de nemcsak a templomnak szeretnénk gondját viselni, hanem a lelkünknek is. Hiszen mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk! Hittel viseljük gondját a kőből épült templomnak, de lelkünk templomának is,” zárta beszédét a főegyházmegye elöljárója.

A liturgia végén Csíki Szabolcs plébános mondott köszönetet a templom felújítását támogatóknak: Magyarország kormányának, Hargita megye Tanácsának, Csíkpálfalva község önkormányzatának, a Zöld Erdő Közbirtokosságnak, az egyházközség híveinek. A munkálatok értéke 550ezer lej volt.

Csúcs Mária

Fotó: Csúcs Mária, Csúcs Péter