Az egységért imádkoztak, egymás rejtett igazságát keresték

0
474

Csíkszeredában is megünnepelték az ökumenikus imahetet a történelmi egyházak lelkészei, lelkipásztorai és hívei részvételével.

Az igehirdetések témái Izajás próféta felhívásához kapcsolódtak: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz1,17). A január16–22-e között tartott együttlétek alkalmával a Jézus által óhajtott egységért imádkoztak, amely a sokszínűségben nyilvánult meg, keresve egymás rejtett igazságát.

Csíkszeredában az ökumenikus alkalmakat az egyes felekezetek képviselői közös vacsorával kötötték egybe, így közvetlenebb találkozások keretében több időt töltöttek együtt. Ezen segítették a személyes kapcsolatok elmélyítését. Mindenki nyitottan érkezett, a közösségek is bekapcsolódtak az imába, az egyes felekezetek lelkipásztorait szívélyesen fogadták.

Az Ige asztalát minden lelkipásztor a maga stílusának megfelelően gazdagon terítette meg. Az imát, igehirdetést követő közös vacsorákon pedig a jóság számtalan ízével találkoztak a testvérfelekezetek lelkipásztorai.

Forrás és fotó: Szent Ágoston templom és plébánia