A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár gyűjtőközpontjainak korszerűsítése

0
1200

A magyar kormány által két évvel korábban megítélt támogatásból a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség területén működő tizenegy Levéltár — Gyulafehérvár (külön az érseki és külön a papképző levéltára), Kolozsvár (külön a Státus és külön a Gyűjtőlevéltár), Szamosújvár (külön a kerületi római katolikus Gyűjtőlevéltár és külön az Örmény Katolikus Gyűjtőlevéltár), Marosvásárhely, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda – fejlesztését, bővítését, kialakítását és felújítását sikerült megvalósítani.

Néhány levéltár mellé (Szamosújvár, Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely) történeti gyűjtőkönyvtáraknak alkalmas termeket rendeztek be megfelelő bútorzattal (könyvszekrények, kutatóasztalok, székek stb.).

Minden egyes levéltár korszerű technikai berendezések (számítógép, fényképezőgép, A3-as szkenner, nyomtató, adattároló) és porszívók birtokába jutott.

A Szamosújvári Gyűjtőlevéltár speciális gyártású Salgó fémpolcokkal lett felszerelve, amelyeket Budapestről szállítottak, és könyvtári bútorzat (könyvszekrények, kutatóasztalok, székek stb.) is készült. Szamosújváron kívül Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen is hasonló gyűjtőkönyvtárt rendeztek be a támogatásból.

A Gyergyószentmiklósi-, a Székelyudvarhelyi- és a Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltárakba biztonsági rendszereket, tűz- és betörésvédelmi riasztókat is beszereltek.

Két gyűjtőlevéltár esetében (Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely) helyiségbővítések és belső felújítások, javítások történtek, míg a 100 m2 felületű Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltárat jelen támogatásból sikerült felépíteni a Krisztus Király-plébánia területén.

A pályázati támogatásnak köszönhetően korszerűbbé tehettük írott és nyomtatott történelmi emlékeink tárházait, elősegítettük biztonságos és szakszerű őrzésüket, valamint a technikai eszközök révén feldolgozásuk folyamatát is megkönnyítettük. Néhány gyűjtőközpont esetében kulturális örökségeinket (muzeális értékű könyvtárainkat, történelmi levéltárainkat) a pusztulástól menthettük meg és olyan otthont nyújthattunk számukra, ahol bárki számára hozzáférhetővé válnak. Miután az elhelyezési és tárolási feltételek biztosítva lettek, megkezdhettük a régi könyvek összegyűjtését a Sepsiszentgyörgy és Székelyudvarhely környékbeli falvain, a levéltárak rendszeréhez igazodva főesperesi kerületek szerint. Az eddig beszállított gyűjteményekben már sok értékes kincs felbukkant, közöttük ősnyomtatványok (1450-1500 között nyomtatott könyvek) és fejedelemségkori oklevelek is.

Bernád Rita