Gyászmise XVI. Benedek emeritus pápáért a gyulafehérvári főegyházmegyében

0
446

Főegyházmegyei rendelkezés értelmében minden templomban szentmisét végeztek az elhunyt pápa lelki üdvéért. A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban január 9-én du. 6 órakor Kovács Gergely érsek mutatott be gyászmisét. A kolozsvári egyetem keretében működő teológiai karon, amelynek Joseph Ratzinger díszdoktora volt, január 9-én este 7 órakor mutattak be gyászmisét.

A gyulafehérvári Szent Mihály-székesegyházban január 9-én XVI. Benedek emeritus pápáért mutatott be gyászmisét Kovács Gergely érsek. A szentmisén jelen volt Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Kerekes László segédpüspök, a központi papság, valamint az egyházmegye különböző településeiről érkezett lelkipásztorok.

Szentbeszédében a főpásztor kiemelte: az elhunyt emeritus pápa meggyőződéssel vallotta, hogy új erővel és új lelkesedéssel kell hirdetnünk az evangéliumot. Ehhez alaposan, jól és biztosan kell ismernünk hitünket, mert csak így leszünk képesek azt továbbadni. A főpásztor Benedek pápa püspökké szentelésekor választott jelmondatára utalva – „Cooperatores veritatis” vagyis „Az igazság munkatársai” – hangsúlyozta: „az igazság nem valami kigondolt dolog, hanem egy személy: Isten Fia. Benedek pápa üzenete pedig az, hogy ne egy elméleti igazságot kövessünk, hanem az Urat.”

Fotó: Kováts Álmos Botond/SIS

Homíliája végén az érsek elmondta, hogy a XVI. Benedek pápa által 2006-ban megírt végrendeletet olvasva Márton Áron püspök utolsó körlevele jutott eszébe, melyben így írt a szentéletű püspök: „elsősorban a hitet akartam megerősíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül”. Benedek pápa pedig a következőket hagyta ránk: „maradjatok állhatatosak a hitben! Ne hagyjátok, hogy összezavarjanak benneteket!” Kovács Gergely érsek bátorításként arra bíztatta a híveket, hogy ne hagyják magukat félrevezetni semmilyen feltevésektől.

A rekviem szentmise végén a főpásztor megköszönte a híveknek és a papoknak a jelenlétüket, illetve kiemelte, hogy az elhunyt szentatyával találkozva meggyőződött, hogy ismerte erdélyi híveit és helyzetüket.

Forrás: SIS

A kolozsvári BBTE keretében működő teológia karon január 9-én este 7 órakor mutatott be be gyászmisét Holló László és Nóda Mózes teológiai tanárok a diákok részvételével.

A homíliát Nóda Mózes intézetvezető mondta, kiemelve: a kolozsvári teológia tanári és diák közösségének azért is sajátos a helyzete, mert ,,az elhunyt pápa karunknak díszdoktora, a díszteremben látható a díszdoktoraink között az ő fényképe. A díszdoktor a közösségnek tiszteletbeli tagja.” Majd felidézte a 2005. november 4-én tartott ünnepséget: ,,a pápát az akkori vatikáni apostoli nuncius, Jean-Claude Périsset érsek képviselte. A díszdoktorrá avatás procedúrája Joseph Ratzinger bíborosnak ítélte oda a címet, akit időközben pápává választottak. Pápa nem fogad el ilyen címeket, de mivel Ratzinger bíborosnak ítélték oda a díszdoktori címet, hosszas egyeztetés után végül megtörténhetett az ünnepi ceremónia, és utána a Szent Péter-téren egy szerdai kihallgatás alkalmával a pápa odajött az egyetem küldöttségéhez, személyesen köszönthettük őt.”

A szónok kiemelte: így Kolozsváron kettős minőségében emlékeznek rá: az elhunyt pápára és a kar díszdoktorára is.

,,XVI. Benedek pápa tiszteletreméltó teológiai munkássága mint prefektus és pápa nagy elismerésnek örvend. A Zsidókhoz írt levél ma szépen egybecseng az emlékezésünkkel: Sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az atyákhoz a prófétákban által (Zsid 1,1). A krisztusi kinyilatkoztatás és tanítás hűséges tanítója és magyarázója volt ő.” Majd A keresztény hit című könyvéből idézett, Az ész szerepe a hitben fejezetből: ,,a Credo első és utolsó szava — hiszek és az Amen — mennyire összecseng, összefogják az egyes tételeket egy egésszé. Hinni és érteni összefüggenek egymással. Ez a teológiai oktatás alapja, hit és értelem, hinni és érteni összetartoznak.” Egy gondolatot A mustármag reménye című könyvéből is idézett Nóda Mózes: ,,Ha imádkozunk, megváltozik a világ, mert az imádság az egyház lélegzése“, idéz te Joseph Ratzinger VI. Pál pápát. Ezt a gondolatot különösen ma azért tartotta fontosnak kiemelni, ,,mert annyi reménytelen megállapítás hangzik el az egyház jövőjét illetően, pedig van megoldás: ha imádkozunk megváltozik a világ, megváltozik az egyház, és nem utolsó sorban megváltozunk mi is.” Ahogyan Joseph Ratzinger fogalmazott, ,,a világ nem változik jóra, hacsak az emberek nem lesznek jók. A megváltozásra azonban nincs hathatósabb erő az imánál, általa kitárulunk Istennek és engedjük, hogy átformáljon. Így az igazság munkatársaivá válhatunk.”

Jutalmazza a Mindenható örök élettel hűséges szolgáját.