Lelkinapot tartottak a gyergyói kerület kántorainak

0
247

Ebben az évben is megrendezték a gyergyói főesperesi egyházkerület kántorai számára a már évek óta – mondhatni immár hagyománnyá alakult — őszi lelkinapot.

Advent első hétfőjén, november 28-án 9 órára gyűltek össze a kerület kántorai a szárhegyi ferences kolostorba. Együtt énekelt zsolozsmával próbáltak ráhangolódni a közös találkozóra.

Ezt követően Juliánusz ferences testvér nagy hozzáértéssel mutatta be J. S. Bach Magnificatját. A résztvevők részletesen kielemezték a művet kép és hanganyag segítségével. A kántoroknak, egyházzenészeknek mindez nagy élmény volt.

Az idei év különlegessége az előbbi évekhez viszonyítva, hogy inkább zenei vonatkozású volt a program. Ezt követően Dávid György főesperessel szabad közös beszélgetés volt, amit gyónási lehetőség követett, végül közösen bemutatott szentmisével zárult a program. Jó volt találkozni, jó volt együtt énekelni, jó volt együtt lenni.

Hála és köszönet a gyergyói főesperesnek, Dávid Györgynek a szervezésért, Juliánusz testvérnek az évek során a minőségi előadásokért, Anaklét testvérnek a mindig szívesen vállalt a házigazdai szerepért.

Ambrus Levente kántor