A Jakab Antal-film ünnepe Gyulafehérváron

1
498
Fotók: a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum Facebook-oldala, illetve a Jakab Antal Keresztény Kör Facebook-oldala

Csíksomlyó, Gyergyószentmiklós, Ditró és Kolozsvár után november 15-én Gyulafehérváron is levetítették ünnepélyes keretek között a Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilmet. Az alkotók jelenlétében megtartott rendezvényen a Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum kápolnájában több mint nyolcvan fős közönség gyűlt össze, köztük diákok és tanárok, a teológia rektora, kispapok egy csoportja, az érsekség irodaigazgatója, gazdasági igazgatója, titkára, korábbi és jelenlegi világi munkatársak, távolabbról érkezett lelkipásztorok és hívek, hogy megtekintsék a másfél órás alkotást.

A vetítés része volt a Jakab Antal püspökké szentelésének 50. évfordulója alkalmából hirdetett emlékév programsorozatának, egyben befejező állomása volt a világjárvány miatt korábban elmaradt és most bepótolt díszbemutató-alkalmaknak.

November 15-én, kedden reggel a líceum tanárai és diákjai szentmisét ünnepeltek. A főcelebráns Vencser László Ausztriában élő morálteológus, a püspök egykori közvetlen munkatársa felelevenítette 1961. május 21-i gyulafehérvári székesegyházbeli bérmálkozását, amelynek az élménye elültette benne a papi hivatás csíráját. Arra biztatta a jelen lévő diákokat, hogy figyeljenek ők is oda az ilyen pillanatokra, hallják meg Isten hívó szavát, és ne féljenek arra kimondani az igent, hiszen a papi szolgálat nagyon szép hivatás.

Varga Gabriella Budapesten élő újságíró, a püspök unokahúga, Vencser László és Tóth Csaba, az érsekség gazdasági intézője pontban délben a gyulafehérvári székesegyház harangjának szavára Jakab Antal püspök sírjánál mondta el az Úrangyala imádságot, miután a nyughelyet megkoszorúzták és előtte gyertyát gyújtottak. „Megindító volt az emlékezés, a kegyelet sok virága láttán, éppen a harang szava alatt imádkozni Jakab püspökért, és megköszönni neki, hogy ő is imádkozik értünk. Tudomásunk szerint – a korábban közzétett felhívásunk alapján – voltak, akik a távolból lélekben csatlakoztak hozzánk azokban a percekben” – összegezték az átélt élményt.

Este a filmvetítés nagyszámú résztvevői az egyházmegye egykori megyés püspöke emberi és főpásztori nagyságának, regényes élettörténete fordulatainak megismerésével gazdagodtak. Az est a hagyományokhoz hűen most is gyertyagyújtással kezdődött: az első gyertyát Jakab Antal püspök, a következő hat gyertyát pedig a filmben megszólaló és szereplő, de annak 2019. évi elkészülte óta eltávozott szereplők emlékére gyújtotta meg Vencser László. A hat gyertya lángja Bodó Péter pápai káplán, nyugalmazott plébános, Ferencz Imre nyugalmazott plébános, Fejér Lajos kilyénfalvi plébános, Jakab Antal, a püspök unokaöccse, Borka Vilmos, a püspök unokaöccse, valamint György Vilmos nyugalmazott tekerőpataki és kilyénfalvi kántor emlékére lobogott egészen addig, ameddig a rendezvény végetértével az utolsó résztvevő is el nem hagyta a kápolnát.

Vencser László visszaemlékezett a diákként, tanárként és vicerektorként Gyulafehérváron eltöltött huszonöt évére, és elmondta, hogy papi élete legszebb időszaka az itt eltöltött tizenhat tanári esztendő volt. Azt kívánta a jelen lévő tanároknak, hogy később ők is tudják majd elmondani ugyanezt.

A film alkotóival folytatott rövid pódiumbeszélgetésben Csúcs Péter, a csíkszeredai EPI Stúdió operatőre elmondta: éppen a gyertyák mutatják, hogy az utolsó pillanatban készült el a film. A kor tanúi egyre fogyatkoznak, hovatovább egyre kevesebben lesznek, akik beszélhetnek mindarról, amit az elmúlt rendszerben átéltek és megtapasztaltak. Ezért is nagy a jelentősége annak, hogy ez az életrajzi film, minden idők első nagydokumentumfilmje Jakab Antal püspökről elkészülhetett. Csúcs Mária rendező megköszönte a gyulafehérvári intézményeknek, különösen is Jakubinyi György nyugalmazott érseknek és Vass Csongor érseki levéltárosnak a helyszíni forgatásokhoz nyújtott kedves és szíves segítséget. Végül mindketten hálájukat fejezték ki a Jakab Antal Keresztény Körnek, hogy a film elkészítésével annak idején őket bízták meg.

Farkas Ervinkanonok, a líceum igazgatója, az est házigazdája a filmvetítés lehetőségét, az alkotásban és főleg annak mondanivalójában rejlő értékeket méltatva lelkesítette, biztatta a diákokat a film megtekintésére és nyitott szívű befogadására, továbbá reményét fejezte ki, hogy a látottak némelyekre talán hivatásébresztő hatással lesznek majd.   

A Jakab Antal Keresztény Kör és a budapesti Misszió Média Kiadó társszervezésével megvalósult esemény végén Varga Gabriellaés Vencser László – akik a filmet kezdeményezték, szervezték és munkafolyamatában szakértőkként vettek részt – köszönetüket fejezték ki Csúcs Máriának, Csúcs Péternek, valamint a szintén jelen lévő Csúcs Endre társoperatőrnek és Bíró István narrátornak a film készítése során végzett munkájukért.

A rendezvény Jakab Antal püspök és a film elhunyt szereplőinek lelki üdvéért közösen elmondott imádsággal zárult.

A filmmel, az emlékévvel és általában Jakab Antal püspök emlékezetével kapcsolatosa a www.jakabantal.eletunk.net weboldalon és a www.facebook.com/jakabantalkeresztenykor közösségi oldalon lehet tájékozódni.

V. G.