Ministránsképző hétvége Nagyszokondon

0
153

November 11-12 között Nagyszokondon – többéves kimaradás után – az ifjúsági iroda munkatársai újra megszervezték a ministránsképzőt.

A szatmári egyházmegye tíz plébániájáról 34 ministráns jelentkezett erre az alkalomra azért, hogy ismerkedjen, gyarapítsa tudását és közösségi tapasztalatokkal gazdagodjon. Mindannyian bővítették hittan és liturgikus ismereteiket, amihez játékos, kreatív feladatok nyújtottak segítséget. A „fiatalabb és idősebb” ministránsok sokat tanultak egymástól is, megosztották élményeiket, meglátásaikat és vidám pillanatok részesei lehettek. A napsütés, az őszi táj szépsége, a tiszta levegő, a csendes vidék, az apró meglepetések, a finom ételek mind fokozták az öröm hangulatát a mozgékony gyermekcsapatban. A találkozás örömét élhették át, ami lendületet ad, megerősít, támaszt nyújt.

A szombat délelőtti szentmise volt a hétvége csúcspontja, legünnepélyesebb eseménye, amit Jakkel Tamás mutatott be. A ministránslelkész bátorította a résztvevőket az imádságos életre és a további kitartó, hűséges szolgálatra. A homília után a ministránsok ünnepélyesen megújították ígéretüket, hogy Jézus barátaiként akarnak élni és szavaikkal, viselkedésükkel róla szeretnének tanúságot tenni kortársaik körében.
„Jézus Krisztus! Te kitüntettél engem azzal a bizalommal, hogy barátoddá fogadtál, az oltár körüli szolgálatra meghívtál. Igenemmel és hűséges kitartásommal minden nap válaszolni akarok erre a jóságos szeretetre.
Ezért örömmel és tisztelettel akarlak szolgálni a liturgikus cselekményekben,
napi feladataim pontos végzésében és a felebaráti szeretet gyakorlásában.
Törekedni fogok arra, hogy kimondott szavaim, viselkedésem, mindig a veled való barátságról tanúskodjon, és életem a te dicsőségedet hirdesse az emberek között. Ámen.”

A hétvége izgalmas pillanatai közé tartozott az akadályverseny, ahol a ministránsok egyesítették a képzésen szerzett ismereteiket, gyakorolták az együttműködést és figyeltek egymásra.

A visszajelzések alapján mindannyian hálával, lelkesen tértek haza plébániáikra, és azzal az elhatározással a szívükben, hogy a következő képzőn is ott akarnak lenni!

Tyukodi Beáta