Novemberi Mária-köszöntő Csíksomlyón

Eligazítást nyújt Szent Imre példája a mindennapokban

0
617
Fotó: Bíró István

Szent Imre herceg életpéldája a közösségépítésére, harcos küzdelemre, Istentől kapott értékeink megvédésére, a Szűzanya tiszteletére és nemes szívűségre tanít – hangsúlyozta az elsőszombati Mária-köszöntőn Bőjte Mihály ferences szerzetes, a csíksomlyói kolostor házfőnöke.

Zarándok százai népesítették be szombat délután a csíksomlyói kegytemplomot és környékét. Az ünnepélyes Mária-köszöntő délután négy órától a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött, majd öt órától a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánia hívei – akik plébánosaikkal együtt érkeztek a ferences Mária-kegyhelyre – mondták az áhítatot. Az imaórák idején zarándokok tucatjai igyekeztek elvégezni szentgyónásukat. A hat órától kezdődő szentmisét Bőjte Mihály ferences szerzetes, csíksomlyói kolostor házfőnöke mutatta be. Prédikációjában kiemelte: Szent Imre herceg emléknapján a Szűzanya mellett az első szent király fiára is figyelni kell, akit a vallásos élet titkairól kérdezhetnek a zarándokok azért, hogy jó elhatározásokhoz jussanak és lelkileg feltöltődve térhessenek haza. Rámutatott: Szent Imrét tudatosan készítették az uralkodásra, akinek élete és törekvései összhangban voltak az evangéliummal. Hozzátette: Az ifjú szent példája és az örömhír tanítása bennünket is arra int, hogy éberek és bármikor készek legyünk Isten kegyelmeinek befogadására.

– Mire is tanít bennünket Szent Imrének a példája? Mindenképpen nagyon fontos kiemelnünk a keresztény család, a társadalom, az egyház fontosságát, mint tartó alappilléreket. Mennyire jó látni, hogy ilyen sokan összegyűlünk a Szűzanya köszöntésére, Szent Imre tiszteletére, és hogy még milyen sokan kapcsolódnak be a Mária Rádión keresztül, illetve az internet segítségével. Mindez láthatóvá teszi, hogy erős, élő az egyház bennünk és rajtunk keresztül. Nyilvánvaló, hogy fontos a gyermekek és az ifjúság nevelése is, hiszen mi is azért gyűlhetünk össze vagy kapcsolódhatunk be más módon ehhez az ünnephez, mert valahol volt egy nevelői háttér, vannak akik előttünk jártak, intettek, tanítottak, segítettek lépésről-lépésre, hogy haladjunk és fejlődjünk a lelki életben – mondta Mihály testvér. Megjegyezte: a szülők és keresztülők feladata, hogy imával is segítsék a gyermekeket, illetve mindannyiunk fontos küldetése, hogy segítsünk másoknak rátalálni Istenre és hivatásukra.

– Szent Imrétől eltanulhatjuk a közösségépítés fontosságát, hiszen ő arra készült, hogy a közjót szolgálja. Tudnunk kell, hogy rajtunk is múlik, hogy milyen az egyházközség, a szorosabb közösség, amelyben élünk, hiszen építőkockái vagyunk. Szent Imrétől megtanulhatjuk a harcos küzdelmet, hogy megvédjük, amit Istentől kaptunk, az értékeinket, hogy egyre jobban beépítsük az értékeket saját életünkbe, a közösség életébe. Megtanulhatjuk azt, hogy döntéseinkben mennyire fontos Istenhez fordulni, kikérni a szentek közbenjáró imáját, tanácsát, a Boldogságos Szűzanya közbenjárását és a jó keresztény emberek tanácsát – tette hozzá a ferences szerzetes. Megjegyezte: Szent Imre példáján keresztül megtanulhatjuk és láthatjuk, hogy mennyire fontos az imádságos virrasztás, a Szűzanya tisztelete, hiszen Szent Imre a legnagyobbaktól tanulta a Mária-tiszteletet, megtanulhatjuk a nemes szívűséget, az ajándékozást, hogy hogyan figyeljünk a gyengébbekre, az elesettekre, akiket nálunknál jobban sújt az élet terhe.

– Mindenképpen eligazítást nyújt Szent Imre példája mindennapjainkban, amely adjon nekünk lelki sugallatot ahhoz, hogy növekedjünk az Isten és embertárs iránti szeretetben, illetve a Boldogságos Szűzanya iránti kiemelt, megkülönböztetett tiszteletben – zárta prédikációját Bőjte Mihály.

A szentmise után ugyancsak a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz plébánia hívei vezetésével a világosság olvasóját imádkozták a zarándokok. A gyertyás körmenetben népviseletbe öltözött székelyudvarhelyi fiatalok vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát.

Tamás Huba, az említett plébánia kisegítő lelkésze elmondta, a székely anyavárosból két autóbusszal százan érkeztek a Mária-köszöntőre.

–  Mindig törekszünk arra, hogy a máriás lelkületet erősítsük a közösségünkben. Május folyamán is vállaltuk a szolgálatot a futásfalvi fogadalmi napon. Oda is két autóbusszal mentünk és velünk tartott a gyerekkórus is. Már akkor beterveztük, hogy egyszer itt is vállaljuk a szolgálatot. Különben a szentmisék előtt minden nap elimádkozzuk közösségileg a rózsafüzért. Van külön-külön női és férfi, illetve gyermek és ifjúsági rózsafüzércsoportunk is. Úgy érezzük, hogy ez nagyon fontos a lelkek formálásában. Arra is jó volt ez az alkalom, hogy erősítse a kapcsolatokat, hiszen egy egész napot töltöttünk együtt. Reggel indultunk Székelyudvarhelyről. Meglátogattuk a csíkszeredai Szent Ágoston-templomot, hiszen hasonló a közösség, hasonló adottságokkal és kíváncsiak voltunk, hogy milyen örömök, milyen kihívások vannak abban a közösségbe, illetve célunk volt az is, hogy tanuljunk egymástól, erősítsük egymást. Aztán voltunk a szépvízi Székely Határőr Emlékközpontba is, majd felmentünk a gáthoz, ahol volt egy kis piknikezés és onnan jöttünk Csíksomlyóra. Egy csodálatosan szép napunk volt, hazafelé pedig nótázni fogunk – részletezte Tamás Huba.

Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és kegyhely YouTube-csatornája – https://www.youtube.com/watch?v=B9pA6zpPHd0 – élőben közvetítette. A következő és egyben az év utolsó Mária-köszöntője december 3-án lesz.

Bíró István ferences sajtóreferens