Akik közel vannak a titokhoz – lelki és szakmai nap a gyergyói főesperesi kerületben

0
351
Lelki és szakmai nap Gyergyócsomafalván. Fotók: Balázs Katalin

„Az egyház minket küldött meghívóként a világba” – mondta Dávid György főesperes a gyergyói főesperesi kerülethez tartozó plébániák alkalmazottainak lelki és szakmai napján. Gyergyócsomafalva a töltekezés helyszíne volt október 19-én.

Közel negyven egyházi alkalmazott találkozott Gyergyócsomafalván, hogy az együttlétből erőt merítsen. A házigazda, Bartos Károly csomafalvi plébános által szervezett program szentmisével kezdődött. Boldogok azok a szolgák… – idézte a napi evangélium szavait Dávid György főesperes ünnepi szónokként, a munka és szolgálat lényegét értelmezve.

„Úgy kell tekintsünk a mi munkánkra, hogy az valakinek a javára válik, tehát szolgálat. Mi közel vagyunk a titokhoz, arról teszünk bizonyságot, hogyan szolgáljuk ezt a titkot. És fél szívvel szolgálni nem lehet. Az emberek a plébánia irodájában az egyházzal jönnek találkozni. Sokszor a mi hozzáállásunk miatt nem lesz nyilvánvaló a titok. A mi dolgunk jelen lenni, feladatainkat úgy végezni, hogy az embereknek kedvük legyen közel kerülni a titokhoz. Mert az egyház minket küldött meghívóként a világba” – ilyen gondolatokkal biztatta a szolgálat továbbvégzésére Dávid György a munkatársait. A főesperes a nap során lehetőséget keresett arra is, hogy a jelenlévőket pénzügyi kérdésekben tájékoztassa, kéréseiket meghallgassa.

A lelki és szakmai nap második felében a Gyulafehérvári Caritas két munkatársa, Gál Juliánna szociális munkás és Balázs Katalin lelkigondozó támogatta az egyházi munkatársakat, hogy szolgálatukban a munkatársakkal összhangban tudjanak dolgozni, és ez az együttműködés túllépve a plébánia határait, a más településen tevékenykedő munkatársakra is kiterjedjen. A résztvevők megtapasztalhatták a hangulat változékonyságát, alkalom adódott nehéz helyzetek felelevenítésére, és azok átkeretezésére, sőt még tornyot is raktak példás együttműködéssel sok-sok nevetéssel. Aztán képeslapot kaptak hétköznapokra szóló üzenettel, hozzáállást-változtató biztatással… – hogy boldogok lehessenek a szolgák.

Közös ebéddel ért véget az együttlét, amely új kapcsolatokat formált, a nap élménye pedig kötelékké válhat azokat segítve, akik közel vannak a titokhoz.

Balázs Katalin