Vakációs bibliahetet tartottak a gyergyószentmiklósi Szent István-plébánián

0
658
Bibliahét. Fotók: Szent István-plébánia

A tematikus bibliahét két év kihagyás után július 21-én startolt, majd 24-én a templomban, a vasárnapi szentmise keretében ért véget. Az idei tábor a RendezŐ címmel hívogatta a gyerekeket, akik Jákob történetével ismerkedtek meg, s a cselekmény fejlődése során elsajátított tanulságokat saját életükre vonatkoztathatták.

Csütörtök reggel közel száz mosolygós arc lepte el a plébániát. Jákob történetét dramatizált jelenetekből, valamint kis filmrészletekből ismerhették meg a résztevők. A tábor kiváló hangulatát számos játék, kézműves feladat és közös dalolás kísérte. A kézműves feladatok szimbolikusan kapcsolódtak a napi üzenethez. 

Minden napnak volt egy sajátos üzenete és egy aranymondása. Az első napot a türelmesség motívuma kísérte végig, amelynek aranymondása: „Mindennek megvan az órája, és minden szándéknak a maga ideje az ég alatt.” (Préd 3,1),valamint a nap üzenete a „Kövesd az időrendet!” volt. A gyerekek korosztályuknak megfelelő kiscsoportokban dolgozták fel a napi üzenetet, aranymondást és Jákob történetének első részét, amelyből szintén a türelmesség fontosságát tanulhatták meg.

A második nap a félelemről szólt, Isten közelségéről, arról, hogy nem vagyunk egyedül akkor sem, amikor úgy érezzük. A második nap aranymondása: „Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened!” (Iz 41,10),valamint a nap üzenete: „Rendben leszel!” A harmadik nap fókuszpontja a hűségben, szeretetben való kitartás volt. Az aranymondása ennek a napnak: „Minden dolgotokat intézzétek szeretettel!” (1Kor 16,14), valamint a napi üzenete: „Isten rendbe teszi a szívedet!” Az utolsó, tehát a negyedik napon a templomban a tiszta szívből való megbocsájtás fontosságát, szépségét ismerték meg, így az utolsó aranymondás: „Bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban!” (Ef 4,32)volt. A templom falai között madárdalként csengtek a héten megtanult énekek tiszta gyermeki hanggal.

Hálásak vagyunk a sok gyermekért, akik nyitott szívvel fogadták be az üzenetet és boldogan, gördülékenyen együttműködtek, hálásak vagyunk a pedagógusok munkájáért, fáradozásikért, minden külső segítségért, az önkéntességért, valamint Keresztes Zoltán plébánosnak a tábor megszervezéséért, Pasca Szilárd segédlelkésznek, a Koen Alapítványnak, hogy a tábor anyagát rendelkezésünkre bocsátotta. És hálásak vagyunk legfőképpen a jó Istennek, a rendezŐnknek, aki gondot viselt ránk ebben a négy napban is.

Ferenczi Katalin, 10. osztályos önkéntes