A Szent László-templom megmentésére emlékeztek

0
377

A Szent László-templom megmentésére emlékeztek Váradon június 6-án, pünkösdhétfőn. Az 1964-es eseményekre emlékező szentmisét Pék Sándor nagyvárad-újvárosi esperes-plébános mutatta be 11 órától, majd gyertyákat és virágokat helyeztek el az épület körül – számolt be az eseményről Ciucur Losonczi Antonius.

Pék Sándor esperes-plébános prédikációjában arra hívta fel a figyelmet, hogy pünkösd másodnapja a Szent László templom megmentésének is az ünnepe. 1964-ben az akkori rendszer egy – egyébként a magyar időkből származó – korábbi városrendezési tervre hivatkozva, amelyben a központi tér egységesítése szerepelt, kihirdette – s talán ez volt a győzelem kulcsa –, hogy a Szent László-templomot lebontják. A várost ugyanis modernizálni kell, s az ateista, kommunista rendszerben a templombontás teljesen normális dolognak számított. Azonban az akkori tavaszi pünkösdhétfőn, amikor az utolsó nyilvános mise meg volt hirdetve, hatalmas tömeg gyűlt össze a templomban, s azon kívül is. Onnantól kezdve pedig csoda történt, mert az emberek azon a pünkösdhétfőn délután, éjjel, egészen reggelig ott maradtak, sőt mentek kedden és szerdán is, egészen csütörtökig, amikor a hatalom kihirdette, hogy eltekint a templom lebontásától.

„Nagyon nagy tisztelettel, hálával, megrendültséggel gondolunk azokra az emberekre. Szándékosan mondom azt, hogy emberekre, polgárokra, hiszen magyarok és románok, cigányok és zsidók, katolikusok és reformátusok, ortodoxok és mindenki más, aki ennek a városnak érző szívű polgára volt, felsorakozott. Voltak, akik szervezkedtek, de volt Isten is, aki működött, és akinek a csodát, mi itt, most megköszönjük. Amíg ez a templom áll, ennek az ünnepnek jelentős hangsúlya kell legyen” − közölte a tisztelendő. „A templom ugyanis egy olyan épület, mely önmaga is épít, és egy ilyen épület lett megmentve 1964-ben, azt üzenve, hogy mi magunk is váljunk élő kövekké, melyek Isten dicsőségét szolgálják, és embertársaink épülését” − tette hozzá.
A liturgia zenei szolgálatát Kribus Mónika kántor látta el.

Forrás: erdon.ro

Az eseményről a váradi egyházmegye rövid videóját is megtekinthetik ITT.