Vegyünk tüzet a Szentlélektől

Székelyudvarhelyi zarándoklat a csíksomlyói búcsúra

0
1562
Székelyudvarhelyi zarándokok Csíksomlyón. Fotó: Gergely Attila

A Székelyudvarhelyről induló csíksomlyói gyalogos zarándoklat az 1990-es évek elejére nyúlik vissza. Kezdetben néhány fiatal vállalta az utat, több éve már, hogy mintegy félezren és annál többen indulunk gyalogos zarándokokként, hogy részt vehessünk Erdély legnagyobb katolikus ünnepén, a csíksomlyói pünkösdi búcsún. A zarándoklat megszervezését a 2016-ban elhunyt Botár Gábor plébános hordozta szívén, majd társult hozzá László Attila jelenlegi kolozsvári főesperes. Napjainkban Tamás Barna, a Kis Szent Teréz-plébánia plébánosa, Ambrus István Ábel, a szombatfalvi Szent György-plébánia plébánosa, Tamás Huba lelkész és egy lelkes csapat felel a szervezésért. 

2020–2021-ben a világjárvány miatt sajnos nem került sor a zarándoklat ilyen méretű megszervezésére. 2020-ban Tamás Barna és Huba vitték el kéréseinket égi édesanyánkoz, 2021-ben néhányan, kisebb csoportokban szerveztük meg zarándoklatunkat. 2022-ben igyekeztünk régi ruhájába öltöztetni búcsús készületünket. Egy hónappal előtte elindult az online regisztrációs felület, ahol a zarándokolni vágyók jelentkezhettek. Ez a lehetőség nagyban megkönnyíti a szervezők munkáját, mert így előre tudhatjuk, hogy hány személy szeretne a lenkúti csűrökben éjszakázni, vagy autóbusszal hazautazni, hogy saját ágyában pihenhessen, hogy hányan igényelnek ebédet. Az is kiderül a regisztrációból, kik azok, akik a teljes utat gyalogosan szeretnék megtenni, és kik azok, akik csak szombaton csatlakoznak hozzánk.

A zarándoklatot színesebbé tesszük az erre a célra készített pólókkal, énekesfüzetekkel, amiket bárki megvásárolhat, ezáltal még egységesebbnek, egymáshoz tartozónak, egymáshoz közelibbnek érezhetjük magunkat. A látható külső készülődést felülmúlja a lelki vágyakozás. Szentlélek-kilencedet végzünk a zarándoklatot megelőzően, és csütörtökön este szentségimádást tartunk az ifjúság vezetésével, amellyel ráhangoljuk lelkünket az előttünk álló lelki-testi útra. A három napig tartó zarándoklatunkat imádságos, máriás lelkületű és Szentlélek-hívó percek építik fel.

Idén 581 személy regisztrált előre. Pénteken hajnalban, már fél 6-tól érkeztek a zarándokok a Kis Szent Teréz-templomoz. Ott helyszíni regisztráció történt, ahol különböző színű karszalagokat kaptak a zarándokok, ennek fontossága, hogy megkapják a számukra kijelölt helyet, csűrt, ahol éjszakáznak. 6 órakor a közösen bemutatott szentmisével, majd a jól ismert Áldásoddal megyünk című dallal indultunk haza a Szűzanyához, hogy ölelő karjaiba bújva letehessük az előző évben megélt jó és rossz eseményeinket, élményeinket, kéréseinket. A zarándoklat alatt hatalmas, életmentő munkát végző fiatalok irányították a forgalmat, hogy mindannyian épségben megérkezhessünk. Itt a földi életben megfizethetetlen az ő szolgálatuk, legyen rajtuk Isten áldása és fizesse meg nekik ezerszeresen, amit értünk tesznek.

Emberöltőnyi életkort átfogó lelkes csapat verődött össze. Legfiatalabb zarándokaink egy egyéves és kéthónapos kis legény, Both Balázs és egy másfél éves kislány, Jakab Ajsa voltak, őket 2. osztályos gyerektől fölfelé a 64 év körüliig minden korosztály követte a sorban.  Első napunkon 32 km-t tettünk meg, több pihenővel. Első állomásunk Máréfalván volt, ezt követte a homoródi megálló, ahol elfogyasztottuk ebédünket. Újabb 10 km után a keresztény táborban pihentünk, élvezve a házigazdák, jótevők vendégszeretetét. Az első nap utolsó kilométerei után érkeztünk a lenkúti szálláshelyre. A nap fizikai terhe hamar eltörpült a gazdag lelki élmények fergetegében. Klasszikus egyházi énekek, ifjúsági dalok, rózsafüzér imádkozása, csend, beszélgetések gazdagították mindannyiunk lelkét.

Másnap, szombaton a csűrökben éjszakázók hajnali 4 órakor indultak a Hármaskereszt felé, ahol találkoztak a buszokkal, autókkal otthonaikból érkezőkkel, hogy 5 órakor közösen haladhassunk kitűzött célunk felé, a Szűzanyához a Hármashalom-oltárhoz. A Hármaskeresztnél elvégeztük reggeli imánkat, elénekeltük a magyar és székely himnuszainkat, és áldást kapva kerestük meg helyeinket a sorban, kicsit álmosan, reggeli hűvöstől reszketve, de mosolyogva az újra itt és együtt érzésétől eltelve. Majd „induljunk békességben, az Úr Jézus szent nevében” mondattal vágtunk neki utunknak.

A madárdaltól hangos hargitai fenyvesek ölelésében, a felkelő nap sugaraitól simogatva, egyre éberebbé válva, énekelve érkeztünk az Anna Panzió parkolójába, ahol székelyudvarhelyi jótevők meleg teával és friss kaláccsal vártak. Ezt követően, újra megfogalmazva kéréseinket, hálánkat, továbbindultunk a Hármashalom-oltárhoz. A Köszönteni jöttünk, Szűz Mária, Ha csak egy mustármagnyi hitetek is volna énekek, s még sok más dal váltotta egymást, így érkeztünk fizikai fájdalmakkal, de annál nagyobb lelkesedéssel a somlyói nyeregbe.

A cél, amiért mentünk, amit és akiket a lelkünkben elvittünk, úgy érzem, le tudtuk tenni az Úr Jézus oltárára. Csodálatos volt hallgatni az ünnepi beszédben kifejtett mottó üzenetét, a Pax et bonum!-ot. A szentmisét követően ki gyalog, ki különféle járművel tért vissza szállására. Vasárnap a lenkúti csűröktől 280-an indultunk haza a Szentlélek kegyelmével eltelve. A székelyudvarhelyi Melinda cégnél csatlakoztak hozzánk papjaink, kántorunk, így együtt tanúságot téve érkeztünk végső célunkhoz, a Rákóczi Centerhez. Az egész zarándoklat záróakkordja a zarándokváró szentmise, ami a nagy érdeklődés, népszerűsége miatt olyannyira kinőtte magát, hogy nem férünk el templomunkban. Erre az alkalomra a Rákóczi Center válik számunkra templommá, szentéllyé, ott csúcsosodik ki a három nap. A Hálaluja ifjúsági ének és zenekar csodálatos zenéjével és énekeivel varázsolja csodává ünnepünket. Idéni szentmisénket Tamás József nyugalmazott segédpüspök mutatta be és lelket melengető beszédével segített, hogy tüzet vegyünk a Szentlélektől, vigyük tovább és éljünk vele.

Fábián Edit hitoktató

Az írás megjelenik a Vasárnap hetilap 2022/24-es számában a Fókusz összeállítás részeként.