Szükségünk van közvetítőre: a Szűzanyára

0
1399
Fotók: Nagy Árpád Botond

A májusi kovásznai Mária-áhítaton a Gyimesekből zarándokolt közel hetven hívő a háromszéki ksivárosba, hogy imáikkal és káprázatos énekeikkel magasztosabbá tegyék az ünnepet, amit minden hónap harmadik szombatján tartanak a Szent István Király plébánián. A szentmisén elhangzott: édesanyánkhoz szívesebben fordulunk bizalmas kéréseinkkel, gondjainkkal, ezért is van szükségünk Szűz Mária közvetítésére.

Gyimesfelsőlokról érkezett népviseletbe öltözött asszonyok, helyi és távoli helyekről érkezett hívek, közösen imádkoztak a kitett oltáriszentség előtt, az imádságok között pedig lelket melengető Mária-énekekkel köszöntötték a Szűzanyát. A májusi áhítat szónoka is a Gyimesekből érkezett: Vass Nimród gyimesfelsőloki plébános mutatta be a szentmisét. Prédikációjában a Szűzanya közvetítő szerepét emelte ki: szükségünk van közvetítőre, aki által közelebb kerülhetünk Jézus Krisztushoz. Úgy fogalmazott: édesanyánkhoz szívesebben fordulunk bizalmas kéréseinkkel, gondjainkkal. Ezért kell nekünk egy alkalmas közvetítő, akit megtaláltunk Mária személyében, és nemcsak májusban, a Szűzanya hónapjában, hanem az év minden napján. Ugyanakkor Mária megtanít minket, hogyan forduljunk a fiához, ahogyan tette ezt a kánai menyegzőn is: Kérjétek, aztán tegyétek meg, amit a Fiam mond.

A szónok a rózsafüzér imádság fontosságára hívta fel a figyelmet: amikoe a rózsafüzér tisztelete elterjedt Európában, akkor a Mária-jelenésekben egy rózsafüzérrel a kezében jelent meg a Szűzanya. Mária megerősíti a keresztény ember gondolkodását, s ezzel azt mondja: jól teszitek, amit tesztek, folytassátok, jó irányba haladtok. A szentmise után, a gyimesi hívek vezetésével a jelenlevők közösen elimádkozták a rózsafüzér ájtatosságot, amelyet Péter Arthur kovásznai plébános vezetett. Az ájtatosság befejeztével a jelenlevők gyertyás körmenetben követték a fehér rózsákkal ékesített fatimai Szűzanya szobrát, majd Péter Arthur plébános áldásával zárult az ünnepi alkalom. A következő áhítatot június 18-án, szombaton tartják Kovásznán este hat órától.

A teljes Mária-áhítatot IDE kattintva lehet megnézni.

Jánó Árpád kovásznai akolitus