Valósítsuk meg a Szentléleknek rólunk és általunk való gondolatát

0
663

A Szociális Testvérek Társasága ma ünnepli alapításának 99. évfordulóját. Az 1923. május 12-én meglapított közösség számos modernkori történelmi vihart is kiállt, és nagy hálával készül a jövőre tartandó centenáriumi ünnepségre.

Idén január 6-tól a világon élő szociális testvérek és kültagok elindultak egy lelki közös úton, amelynek során együtt reflektálnak a karizmára. Szemlélve a körülöttünk lévő valóságot, látjuk, rácsodálkozunk, hogy közösségünk életereje nem szűnt meg a világháborúk és az elnyomások éveiben sem. Alapítónk, Slachta Margit szavai ma is érvényesek, és ez az a lelkiség és szellemiség az, ami bátorságot ad nekünk ma is, hogy „az árral szembe” ússzunk. A két világháború végén, amely alatt a testvérek hősiesen építették a közösséget és szolgálták az árvákat, menekülteket, hazátlanokat, hitben elmélyülni vágyókat, Margit testvér így reflektált az eltelt időre:

“Ha így megmaradtunk, kérdezhetünk-e mást, mint azt, hogy miért tartott meg minket a Gondviselés? Miért másért, mint azon nagy feladat betöltéséért, melyért naponta így imádkozunk: Engedd, Uram, hogy csekélységem és méltatlanságom mellett is készséges eszköze legyek a mai napon a Szentléleknek. Teljesüljön bennem és általam akaratod, épüljön országod a lelkekben, a hazában és a társadalomban!

Valóban, nemcsak otthonaink, házaink hevernek romokban, nemcsak anyagi életlehetőségeink omlottak össze: romokban van, és összeomlott a közlélek is. A tévedésekben és gyűlöletben sorvadó világ epedve keres és vár, tudtán kívül is, elsősorban belső, lelki megoldásokat. Szomjazza azt, amit nem tud megtalálni: a jóakarat lelkét, a jóság lelkét, a szentség lelkét, a Szentlelket.

Miért kímélte meg és hagyta meg teljes életteljességében az Úristen a magát a Szentléleknek ajánlott Társaságunkat, ha nem azért, hogy Isten boldogító uralmának erősítésén az eddiginél is jobban fáradozzék?! S képesek volnánk-e eleget tenni ennek a világmissziónak a Szentlélek segítsége nélkül?” (Testvérek, élünk!, Körlevél a Társaság fogadalmas tagjainak részére 1945- ben, a háború befejezése után)

Homa Ildikó sss
az erdélyi kerület elöljárója