Előadás az iskolai erőszakról és könyvbemutató Kézdivásárhelyen

0
906

Konfliktus, erőszak, bullying, avagy az iskolai erőszak megelőzése témában tartott előadást Borota Gábor csíkszeredai pszichológus Kézdivásárhelyen, a kantai Szentháromság-templomban március 11-én, délután pedig a zsúfolásig megtelt a kézdivásárhelyi minorita kolostorban a pszichológus Átalakító című könyvét mutatták be.

A csíkszeredai pszichológus meghívása a Kézdi-Orbai Kerületi Ifjúsági Lelkészség és a Nagy Mózes Elméleti Líceum Diákszövetségének rendhagyó, közös kezdeményezése volt. Az iskolai erőszak megelőzése témában tartott előadást Borota Gábor csíkszeredai pszichológus Kézdivásárhelyen, a kantai Szentháromság templomban március 11-én. A diákszövetséget Keserű Kincső elnök és Bodó-Czerék Gergő alelnök képviselte.

Az első előadás 13 órától vette kezdetét, és a Nagy Mózes Elméleti Líceum nagyobb tagozatos diákjainak szólt, ezt követően 14 órától a Bod Péter Tanítóképző diákjai vettek részt a második előadáson, amely más megközelítésből ugyanazt a témát dolgozta fel.

Az előadás elején Keserű Kincső diákszövetségi elnök köszöntötte a jelenlévőket, ezt követően a meghívott interaktív módon vezette fel a témát, amelyet nagy érdeklődés övezett. A közel 45 perces előadás alatt számos érdekfeszítő kérdés került terítékre, többek között a bántalmazó, a bántalmazott és a néző, résztvevő szerepéről a közösségben, majd pedig az otthonról örökölt viselkedési mintákról, a stresszkezelés mibenlétéről és a különböző megoldási lehetőségekről.

Mindkét előadás végén Olasz Béla ifjúsági lelkész köszönte meg a hiánypótló előadást, és lehetőség nyílt a kérdésfeltevésre, hozzászólásra, amellyel többen éltek is. Zárszóként a szakember kifejtette: az iskolai közösség mindig egyfajta táptalajként szolgál az erőszak megjelenésének, ezért nevelőként és diákként komoly felelőséggel tartozunk. Mindannyian tehetünk, és tennünk kell az (érzelmi, fizikai, szexuális) bántalmazás és erőszak ellen, hiszen egy ember életéről van szó, és ezt fontos szem előtt tartani, kiváltképpen, hogy minden tettnek – legyenek erkölcsi szempontból jók vagy rosszak – következménye van.

A 18 órára meghirdetett könyvbemutatót 17 órától keresztút és szentmise előzte meg, ezt követően Olasz Béla segédlelkész, kerületi ifjúsági lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. A köszöntőt Bakó Fazakas Vajk, Bakó Fazakas Bátor és Bodó-Czerék Gergő hegedű és nagybőgő játéka követett, amelyet a hallgatóság vastapssal fogadott. A ráhangoló után kezdetét vette a könyvbemutató.

A kézdivásárhelyi Szentháromság Plébánia és Kézdi-Orbai Kerületi Ifjúsági Lelkészség meghívottja Borota Gábor pszichológus volt, aki Átalakító című könyvét mutatta be a közel 70 személyt számláló hallgatóságnak.

Olasz Béla segédlelkész kérdéseire Borota Gábor válaszolt nemrég megjelent könyve kapcsán. Többek között szó esett a gyermekkori kötődésről, az apa- és anyaképről, és az ahhoz kapcsolódó istenképről is. A szerző többször kihangsúlyozta, hogy a gyermek fejlődése szempontjából nagyon fontos a szülőktől örökölt ún. „minta”, amely végigkíséri őt egész életében.

A könyv kapcsán szó esett a boldogságkeresésről is, amely a mai ember kényszerbetegsége, a boldogság ugyanis nem a megszerzett és felhalmozott anyagi tárgyakon alapul, hanem a minőségi kapcsolatok, a személyes jelenlét, a „helyünkön levés”, a megbecsülés és elfogadás szintéziséből forrásozik.

A könyvbemutatót követően a közönség is kérdézhetett, azt követően pedig beszerezhette a könyvet. Zárásként ismét Bakó Fazakas Vajk, Bakó Fazakas Bátor és Bodó-Czerék Gergő hegedű és nagybőgő játékában gyönyörködhettek a jelenlevők.

A kézdivásárhely-kantai plébánia

Fotó: Harai Tamás, Szabó Emese