Fejlődni és fejleszteni

Kovács Gergely érsek a KALOT Egyesület munkatársaival találkozott

0
1011
Fotó: a Gyulafehérvári Érsekség Facebook-oldala

Március 11-én dr. Kovács Gergely érsek Csíksomlyón a KALOT Egyesület székhelyén találkozott az egyesület munkatársaival, hogy tájékozódjon tevékenységükről.

Sebestyén Ottó elnök és munkatársai fogadták a főpásztort és családias beszélgetés során beszámoltak tevékenységükről, programjaikról, az általuk nyújtott képzésekről. Együtt tekintettek a jövőbe, körbejárva azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik, hogy ezek a képzések és a KALOT által képviselt értékek az egész gyulafehérvári főegyházmegye számára elérhetővé váljanak.

A KALOT mozgalmat P. Kerkai Jenő jezsuita alapította 1935-ben azzal a céllal, hogy a korszak legkisemmizettebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi rétegét, a tanyasi és falusi parasztságot fölemelje. Legfontosabb célkitűzésük a paraszti ifjúság művelése volt.

A Csíksomlyói KALOT Népfőiskola 1942-ben nyílt meg, és erőszakos fölszámolásáig, 1944-ig több száz székely fiatal végezte el.

A KALOT Egyesület P. András Imre SJ kezdeményezésére és támogatásával 2004-ben kezdte el működését Csíksomlyón népfőiskolai, felnőttképzési, közösségépítő és kulturális szervezetként. Célja egy igazságos, kiszámítható, embert és közösséget tisztelő, becsületességet, tisztességet, munkaszeretetet értékelő társadalom létéhez hozzájárulni; amit érett, hiteles, derűs, segítőkész emberek alkotnak. Jelszavai: Fejlődni és fejleszteni!

Programjaik résztvevői erősödnek tudásban, kézügyességben, gyakorlati, mindennapi tudásban.

A KALOT hitvallása

  • Hiszünk abban, hogy a hitünk a legfontosabb erőforrásunk és a legnagyobb kincsünk, hogy a hit Isten ajándéka, a hit mindenek előtt Isten és ember, Isten és emberi közösségek találkozása, belső, személyes csodája.
  • Számunkra egyik legfontosabb kihívás, hogy a spirituális erőforrásaitól eltávolodó ember számára, hűen, de ugyanakkor vonzóan és újszerűen tudjuk bemutatni a keresztény értékrendet.
  • Minden tevékenységünk kiinduló alapelve: kinek van hasznára?
  • Hiszünk abban, hogy az emberi értelem, a szabad gondolkodás képessége és műveltség fejlesztése minden veszélyes tévút ellenére sokkal inkább szolgálja az emberiséget, mint a csöndes és buta tudatlanság.
  • Azért dolgozunk, hogy értelem kiművelését a kultúra, az értékek és követendő normák kiművelése előzze meg.
  • A tudással együtt a tudás használatának felelősségét is közvetíteni kívánjuk.
  • Hiszünk abban, hogy a helyes önérzethez érettség és józanság kell társuljon, hogy saját önérzetünk csak egészséges önérzetű népek körében tud igazán kibontakozni. (kalot.ro)