Legyünk Isten munkatársai ezen a világon

0
1611
Fotók: Nagy Árpád Botond, Sinka Andrea

Megtelt az istenháza a kovásznai Szent István király templomban tartott, februári Mária-áhítaton, a hónap harmadik szombatján. Olasz Béla kézdivásárhelyi segédlelkész homíliájában arra hívta fel a figyelmet, hogy nem véletlenül vagyunk abban a családban, abban a hivatásban, amelyben élünk, dolgozunk.

Az alkalom ezúttal is egy órás szentségimádással kezdődött, amelyet a kovásznai Kikapcsolsz! ifjúsági együttes énekei tettek magasztosabbá. A szentségimádást követő szentmise szónoka, Olasz Béla, a kézdivásárhelyi kantai Szentháromság Római Katolikus egyházközség segédlelkésze volt, aki homíliájában kérte, hogy mindannyian legyünk Isten munkatársai e világon és titokról titokra elemezte az örvendetes rózsafüzér öt titkát, elmagyarázva a titkok mélységét és jelentőségét.

„Legyünk Isten munkatársai e világon, mindenki ott, ahol van. Aki imával tud segíteni, az imádkozzon imára kulcsolt kézzel. Akinek a jó Isten talentumot adott a munkára, ha kell, fordítsa fel a világot. Akinek bölcsességet adott, használja, a lényeg, hogy a Szentlélek működése bennünk látható legyen” – fogalmazott prédikációjában a segédlelkész. Hangsúlyozta: ha tényleg elhisszük, hogy Isten munkatársai vagyunk, akkor abban is hinnünk kell, hogy nem véletlenül rendelt ebbe a közösségbe, egy adott családba, egy adott munkahelyre, egy adott hivatásba, ott, ahol vagyunk, Istent kell hordoznunk szívünkben. Hozzátette: nagy feladat mindannyiunk számára, hogy miután Istent befogadtuk, másokkal is megláttassuk Krisztust, mert „tudjuk azt, hogy mindannyian a Szentlélek templomai vagyunk, s a vándor Isten közöttünk jár, az emberi szívek mélyén”.

A szentmise után – amelyen Kedves Tibor alsócsernátoni plébános és Péter Arthur kovásznai plébános koncelebráltak – a jelenlevők elimádkozták a rózsafüzér ájtatosságot, amelyet ezúttal a szépmezői és sepsiszentgyörgyi hívek mondtak. Utána a hívek gyertyás körmenetben követték a rózsákkal ékesített fatimai Szűzanya szobrát, majd Péter Arthur kovásznai plébános áldásával zárult az alkalom. A legközelebbi áhítatot március 19-én tartják Kovásznán.

Jánó Árpád kovásznai akolitus