Szerzetesi fogadalom Székelyudvarhelyen

0
3651

A székelyudvarhelyi ferences templomban elkötelezte magát Istennek Mária Ágnes ferences nővér, a mallersdorfi ferences rend tagja.

A január 22-én délelőtt fél 11 órakor tartott ünnepélyes szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt. A mallersdorfi központi anyaház és a rend vezetése képviseletében jelen volt Maria Jakobe Schmid általános tartományfőnök, Maria Melanie Gollwitzer általános tartományfőnök-helyettes, valamint a közösség lelki és anyagi intézője, Gottfried Dachauer szuperior.

Miután Ágnes nővér mind magyar, mind német nyelven kinyilvánította szándékát, hogy Istent a mallersdorfi ferences nővérek közösségében kívánja szolgálni, égő gyertyát a kezében tartva állt az oltár előtt, míg nővértársai az elköteleződést kifejező énekkel buzdították.

Kovács Gergely érsek az elköteleződés kulcsmozzanataként a bátorságra hívta fel mindenki figyelmét, a hivatás vállalásához, mint a csodás halfogáshoz, bátorság kell kivetni a hálót, nem a jól ismert csónak biztonságában maradni, nem foltozgatni a hálókat, hanem új utakra lépni, új lehetőségekre nyitottnak lenni. Az evangélium képei a hivatás, meghívás jobb megértéséhez vezettek, e képek kibontásával adott útravalót, tanítást a főpásztor, aki buzdítása végén azt kívánta a fogadalmat tevő nővérnek, teljen mindig öröme a vállalt életformában, a szerzetesi szolgálatban.

Az érseki homília után következtek a fogadalomtétel további mozzanatai: elhangzott az elköteleződés ígérete, felcsendültek a Mindenszentek litániája kérései, Ágnes nővér a rend általános vezetésének engedelmességet fogadott, és kézjegyével látta el az írásban is rögzített ígéretet. A házasságról való lemondást a fejére helyezett koszorú jelképezte, az odaadottság jeléül szolgált az égő gyertya.

A nővértársak és a közösség egésze énekszolgálattal dicsérte az Urat és ezzel fejezte ki örömét új társuk ígéretét hallva, jelezve, hogy készségesen, nyitott szívvel fogadják, az alapító, Paul Josef Nardini szándékához hűen, hiszen ő ezt a családiasságot kívánta meg, ezt fejezi ki a mallersdorfiak Szent Családnak ajánlott létmódja, amely a közösségen belül s általa a világ számára is láthatóan a családias egybetartozás lelkületét éli meg.