Templomszentelés Kiskászonban

0
5411

Örömünnepre ébredtek a kiskászoni egyházközség hívei január 18-án, hiszen ekkor szentelte fel Kovács Gergely érsek a kiskászoni Szent Margit-templomot. A templomszentelési ünnepségre délelőtt 11 órától került sor, amelyet a főegyházmegye főpásztora a kerületi papság és a kiskászoni hívek jelenlétében végzett.

Az ünnepség egy tematikus vers (Csiha Kálmán: Szeressétek a templomot) elszavalásával vette kezdetét, majd a kézdiszentléleki Pál Ferenc plébános köszöntötte a főpásztort és az ünnepségre összegyűlteket.

A szentelési szertartás a templom — Kovács Gergely érsek általi — megnyitásával folytatódott, majd a főpásztor, a papság és a jelenlévők bevonulásával vették szimbolikusan birtokukba az újonnan épült templomot. A régi templomot Balázs György plébános építtette, aki 1978-1990 között nagyon áldozatos munkát végzett itt a hívek szolgálatában.

Továbbiakban a szentmise a szokásos módon folytatódott. Ünnepi igehirdetésében a főpásztor kiemelte: Árpád-házi Szent Margit életét jellemezte a hűség szülei által tett ígéret megtartására. Vajon mi hogy állunk vállalt ígéreteink, fogadalmaink megtartásával?

A főpásztor emlékeztette a jelenlévőket: a templom egy közösség vallási életének központja, ezért nem elég megálmodni és megépíteni, hanem be kell lakni imádsággal, Istenhez kapaszkodó lelkülettel, élő és áldozatos hittel.

A mindenszentek litániáját elimádkozva kérte a jelenlévő közösség Isten áldását és a szentek hathatós segítségét, ezek után következett a falak krizmával való megkenése.

A templomszentelési szentmise után a helyi polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Pál Ferenc plébános megköszönte a kapott támogatást és felidézte a templomépítés kihívásait, a sokak által megtapasztalt segítőkészséget. Ezt követően Tamás Sándor megyei tanácselnök biztosította a plébánost a további közös munka reményéről.

A csíkszeredai magyar konzul, Farkas Balázs, majd a nemzetpolitikai államtitkárság államtitkárának, Potápi Árpád Jánosnak az üzenetét Hankó Balázs, az Informatikai és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára olvasta fel, méltatva a templomépítés és -szentelés ünnepének szépségét és magasztosságát,

.

A templomszentelési szentmise a himnuszok eléneklésével zárult.

Mészáros Tünde és Olasz Béla