Tervpályázat új központ létrehozására Gyimesfelsőlokon

0
2266
A Caritas tulajdonában lévő ingatlan részleges vagy teljes átépítésére, bővítésére várta az építészeti ötletterveket a szervezet. Fotók: Gyulafehérvári Caritas

A Gyulafehérvári Caritas meghívásos építészeti ötletpályázatot írt ki egy 45 férőhelyes bentlakásos idősápolási egység létrehozására Gyimesfelsőlokon. Az építészeti ötletterveket, koncepciókat, javaslatokat a Caritas tulajdonában lévő ingatlan részleges vagy teljes átépítésére, bővítésére várta a szervezet.

Az ötletpályázatra hat pályamunka érkezett, amelyeknek kiértékelését a bíráló bizottság december 21-én folytatta le. A pályamunkák január végéig a csíksomlyói Jakab Antal Ház előterében tekinthetők meg.

A kiértékelő bizottság tagja volt Bogos Ernő építész, Márton András, a Gyulafehérvári Caritas igazgatója, Márton Judit építésügyi tanácsadó, Péter György, a Gyulafehérvári Caritas Szociomedikális Ágazatának igazgatója, Stefan Knobel ápolási szakértő, Tövissi Zsolt építész, Veöres András PhD építész.

A zsűritagok a kiírásban szereplő vezérelvek alapján három fő szempont mentén elemezték a beküldött ötletpályázatokat:

• Milyen mértékben biztosítják a Caritas ápolási-gondozási szemlélethez illeszkedő otthonos, barátságos életteret a gondozott idősek számára?

• Milyen mértékben teszik lehetővé és összehangolhatóvá az intézmény működtetéséhez szükséges háttérfunkciókat?

• Milyen mértékben illeszkednek a közvetlen környezetbe és a gyimesi kultúrtájba?

A bizottság egybecsengő értékelése alapján egyetlen pályamunkát díjazott, nevezetesen a Kovács Lőrinc, Kovács Miklós és Márton Ildikó építészek által Dió jeligével beküldött ötlettervet, amelyet néhány szempont egyeztetésének, továbbgondolásának és finomításának feltétele mellett megrendelésre és megvalósításra javasolt.

A szervezet vezetősége a kiírt szempontok alapján további két pályamunkát méltatott, dicséretben részesített: az András Szilárd és Esztány Győző (Esztány Stúdió Kft.) által Kaliba jeligével, és a Török Áron Lóránt, B. Köllő Ágnes, Cernea Cezar, Füstös Zsolt, Rusz-Ajtony Eszter (Open Works Kft.) által De civitate Dei jeligével beküldött pályamunkákat. Mindkét ötlettervet pályázatonként 3000 RON értékutalványban részesítik.

Köszönik a meghirdetett ötletpályázaton való részvételt, minden pályázónak a nyitottságát, erőbedobását a nehéz és különleges feladatra, ugyanakkor a szűkös időkeretekre való ráhangolódást is.

Forrás: Márton András igazgató/Gyulafehérvári Caritas