Csíki kántorok lelkinapja

0
1935

Az alcsíki- és felcsíki főesperességek kántorainak lelkinapja volt december 9-én a csíksomlyói kegyhelyen. A fő téma a szinodalitás volt, Urbán Erik OFM egyházunk szinodális útjáról beszélt, majd ennek lehetőségeit közösen gondolták tovább.

A lelkinap a kegytemplomban kezdődött: bűnbánati liturgia keretében zsolozsmát énekeltek, majd szentgyónási lehetőség volt. A lelkinap elmélkedésében Urbán Erik OFM egyházunk szinodális útjáról beszélt, amelyet október 10-én nyitott meg Ferenc pápa Rómában, s amely a 2023-as püspöki szinódushoz vezető folyamat. Világszerte ugyanezt tették a főpásztorok saját egyházmegyéjükben, a Gyulafehérvári Főegyházmegyében október 17-én nyitotta meg dr. Kovács Gergely érsek. A főegyházmenye templomaiban november 28-án, advent első vasárnapján volt a szinodális út megnyitása.

A szinodalitás célja, hogy a hétköznapokban is tegyünk azért, hogy szeretetközösséggé alakuljunk, aktívan vegyünk részt az egyházközségeink életében és legyünk missziós lelkületű keresztények.

Az előadás után kiscsoportos beszélgetésekben gondolkoztak a réztvevők a közös útról. A kiscsoportos beszélgetéseket követő beszámolókban számtalan jó ötlet hangzott el, amelyet tovább lehet és tovább is kell gondolni… amelyekből tettek születhetnek. A lelkinap résztvevői megegyeztek, hogy a szinodális út valóban folyamat, amely hosszú távon az egységet, a lelkesedést, a tenni akarást szorgalmazza.