Szent Antal-búcsút ünnepeltek a dévai csángótelepi templomban

0
2230
Merjünk Szent Antal példáját követve Isten útján elindulni és haladni. Fotók: dévai Szent Antal-plébánia

Szent Antal a köztudatban úgy él, mint nagy csodatevő és a szegények támasza. Számos hívő évről évre bizalommal fordul hozzá segítségért, hálát ad a mindennapi csodákért, a szegény ember pedig reménykedve érkezik, hogy Szent Antal-kenyeréből neki is jut egy betevő falat. Így történt ez az idei Szent Antal-búcsún is Déván, ahova a város és a környék zarándokai látogattak el Szent Antalhoz, ki-ki a maga gondolatait, érzéseit hozva.

A szentmise főcelebránsa Hurgoi János, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség irodaigazgatója, zalatnai plébános volt, aki elmélkedésében a szentek életére, de legfőképpen Szent Antal szegénységére, egyszerűségére, istenfélelmére irányította a hívők figyelmét. Arra buzdította a jelenlevőket, hogy Szent Antal példáját követve induljanak el és haladjanak Isten útján. A külső dolgok ne vegyék el a kedvüket és ne vonják el a figyelmüket az Úrra való figyelés és imádság során, hangsúlyozta a plébános.

Az idei búcsús szentmisén a dévai gyökerekkel rendelkező Kásler Miklós, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere is a zarándokokkal ünnepelt, aki Böjte Csaba és Főcze Bonaventura ferencesek meghívására érkezett a dél-erdélyi szórványba.

Bonaventura testvér köszöntőjében felidézte a Honfoglalás című, Koltay Gábor rendezte film azon jelenetét, amelyben a székelyek küldöttségének vezetője ezekkel a szavakkal köszönti Árpádot: „Régóta várunk titeket!”, majd hozzátette, hogy érzékelik és értékelik Magyarország részéről a törődést. A hála, a megbecsülés és a tiszteletet jeleként egy csángó tarisznyát ajándékozott a miniszternek, ezzel az egyszerű ajándékkal kívánva kifejezni a kötődést a szülőföldhöz és az anyaországhoz.

Kásler Miklós miniszter a dévai hívekhez szólva elmondta, hogy elhozta két unokáját Dévára, néhai édesapja szülővárosába, hogy ezáltal tanulják az utat haza, és tanulják az utat a nagyvilágba. A hagyomány, a kultúra és a szabadság szeretetének összetartó erejét hangsúlyozta a miniszter, majd hozzátette, hogy vissza kell nyúlni a hagyományainkig, a hitünkig. Kásler Miklós könyvjutalomban részesítette a Téglás Gábor Elméleti Líceum azon diákjait, akik a képességüknek megfelelően az idei tanévben jeleskedtek valamiben.

A könyvjutalom kiosztása után a Bojtorján együttes a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik „gyöngyszemével”, Varga Mária Zitával együtt énekelte az Összetartozunk című dalt. Bonaventura dévai plébános megköszönte Osváth Gábor és Fábián L. Emese tanulóknak a szavalatokat, illetve az egyháztanácsosoknak, az egyházközség híveinek a segítségét.

A búcsúünnep végén elhangzott a pápai, a magyar, a Szent Antal és a székely himnusz, majd az egyháztanácsosok kiosztották a megáldott Szent Antal-kenyereket.

Az ünnepség 18 órától tovább folytatódott a dévai Drăgan Munteanu Művelődési Központban, ahol a Bojtorján együttes jótékonysági koncertet tartott a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gondozásában élő gyermekek megsegítésére. A délutáni ünnepség Udvari Kincsőnek, a Téglás Gábor Elméleti Líceum diákjának szavalatával kezdődött, majd Csaba testvér és a plébános köszöntötte az egybegyűlteket. A koncerten ismert dallamok csendültek fel, mint a Vigyázz magadra, fiam, a Csavargódal, Énekelsz egy régi nótát, Egy hétig tart a szerelem… Jó volt megtapasztalni azt, hogy kezd visszatérni a régi kerékvágásba az élet, hiszen ha óvatosabban is, de ismét összegyűlhettünk Istenhez imádkozni és együtt ünnepelni.

A Bojtorján együttes erdélyi koncertkörútja a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően valósulhat meg. Hála és köszönet mindezért!

Kun-Gazda Kinga-Viola