Egy éve nevezték ki Kerekes László gyulafehérvári segédpüspököt

Az Úr adjon erőt, kitartást, lelkesedést szolgálata betöltéséhez!

0
1936
Kerekes László püspökké szentelését 2020. augusztus 29-én tartották. Fotók: Bodó Márta

Legyen életünk szeretetválasz Isten meghívására. Ferenc pápa egy évvel ezelőtt, 2020. május 26-án, Néri Szent Fülöp emléknapján nevezte ki Kerekes Lászlót a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé – idézi fel a főegyházmegye Facebook-oldala.

Kovács Gergely érsek egy évvel ezelőtt körlevélben közölte: „örömmel és hálatelt szívvel értesítem főegyházmegyénk papjait és híveit, hogy Ferenc szentatyánk a mai napon főtisztelendő dr. Kerekes László szentszéki tanácsost, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánia plébánosát Tharros c. püspökévé és a Gyulafehérvári Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki.”

Kerekes László püspöki jelmondata Szent Péter apostol válasza Jézus kérdésére: „Uram, te tudod, hogy szeretlek” (Jn 21,17). Püspökké szentelése előtt portálunknak adott interjújában ekként fogalmazott: „Életünk megannyi fordulópontján Jézus megkérdez bennünket, mint Péter apostolt a feltámadása után, hogy szeretjük-e őt. A mi válaszunk/döntésünk csak a szeretet lehet. Szeretni az egyházat, vezetőit és tagjait, mindenkit nagy szeretettel. Ahogyan papnak lenni sem szólistaszerep, úgy a püspöki szolgálat is erről a szeretetről, egységről szól. A jó Isten egy új szolgálatra hív. Eddig mindig mellettem volt, sosem hagyott magamra. Most is vele együtt szeretném végezni munkámat.”

Püspökké szentelését augusztus 29-én délelőtt tartották a csíksomlyói kegytemplomban. A főszentelő püspök Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, a társszentelő pedig Jakubinyi György nyugalmazott gyulafehérvári érsek és Tamás József nyugalmazott segédpüspök volt.

Szívből kívánjuk és ezért imádkozunk, hogy az Úr adjon erőt, kitartást, lelkesedést szolgálata betöltéséhez!