Megleltem, akit szeret az én lelkem

Fogadalomtétel a szociális testvéreknél

0
2600
Czimbalmos Emília szociális testvér örökfogadalmat tesz • Fotó: Kiss János

A pünkösd közösségünk kiemelt ünnepe: amellett, hogy a világegyházzal együtt örvendezünk a Szentlélek kiáradásán, ekkor tartjuk a fogadalomtételeket és -újításokat is.

A Szociális Testvérek Társasága Romániai Kerületében ennek megfelelően örömteli eseményre került sor: Czimbalmos Emília testvér örökre elkötelezte magát arra, hogy – amint a fogadalmi imában imádkozzuk – Isten segítségével szétárasztja maga körül az ima, a lelkiség és a szeretet szellemét, enyhíti a szenvedést, építi Isten országát az egyesek lelkében és a hazában. Ugyanebben a lelkületben újította meg fogadalmát Székely Csilla testvér.

A felemelő és megrendítő, ugyanakkor bensőséges eseményre a csíkszeredai Szent Kereszt-templomban került sor a Kerület tagsága, kültagjai, a fogadalmat tevők rokonai és barátai jelenlétében, a járványügyi előírások betartásával.

A szentmisét Tamás József nyugalmazott püspök, a közösség régi barátja celebrálta, aki homíliájában a Szentlélek kegyelmi ajándékaira irányította a figyelmet, majd arra bátorította a fogadalmat tevőket (és persze mindannyiunkat), hogy ezen ajándékok használatával teremjék a tisztaság, a frissesség, az üdeség, a jó érdekében vállalt úttörés üdvösséges gyümölcseit, teremtsenek békét, aranyozzák be környezetük életét.

A fogadalmat tevő és újító testvérek önátadását és bizalmát a zsoltáros ihletésű, bencés lelkiségű közösségekben szeretettel énekelt antifóna fejezi ki: „Fogadj el engem, Istenem, Szent Igéd szerint, hogy neked éljek, és ne szégyeníts meg engem, mert tebenned bíztam, Uram.”

Gábor Csilla SSS