Egyensúlyozó zarándoklat

0
2652
Két marosvásárhelyi pap, Balla Imre és Sebestyén Péter zarándokként,biciklivel indult el a csíksomylói pünkösdi búcsúra, Oláh Dénes főesperes áldásával, a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János-templomból. Fotók: Balla Imre/Facebook

A 2020-as pünkösdi búcsúra rányomta bélyegét a járvány, de a 2021-es csíksomlyói zarándoklat körülményei sem engedték meg a megszokott zarándoklat hagyományának az érvényesülését. Két marosvásárhelyi pap: Balla Imre és Sebestyén Péter biciklis zarándoklatába tekinthetünk be.

Szervezett formában nem lehetett útra kelni, pedig tény, hogy ha többen tartanak egy cél felé, az nagy erőmegnyilvánulást jelenthet fizikailag és lelkileg egyaránt. Idén Marosvásárhelyről két katolikus pap, Sebestyén Péter plébános és Balla Imre segéd- és iskolalelkész úgy döntöttek, hogy közösen teszik meg az út fizikai és lelki részét, ami a sok imaszándék eljuttatását jelenti a csíksomlyói Babba Máriához. A tavalyi év után a változatosság kedvéért is, de főként a zarándoktapasztalat kedvéért kerékpáron vágtak neki az útnak.

A biciklizés alaptörvénye a bizalom abban, hogy tudom tartani az egyensúlyt. A zarándoklatok természete is az, hogy visszaadja az embereknek az egyensúlyt. Egyensúlyt az égi és a földi behatások között. Így a kerékpár rendívül erős szimbólum és tapasztalat, hogy megtaláljuk a lelki egyensúlyunkat.

A zarándoklat Marosvásárhelyről indult Oláh Dénes főesperes áldásával és a plébániai közösség imakoszorújával. Az első nap Szovátáig tartott az út, tele meghökkentő találkozásokkal és meglepő fogadtatásokkal. Szováta határában egy megilletődött férfi egy tasak párolt sót ajándékozott mint a saját kezének a munkáját. Elmondása szerint nagyon megérintette őt a biciklizők szívből fakadó Máriát köszöntő éneke. A kerékpáron saját tónusa van a rózsafüzérimának, valamint a búcsús Mária-énekeknek. Az utat érintő plébániák papjai pedig túlcsorduló mértékben halmozták el a zarándokokat. A napot a szovátai templom májusi vecsernyéje zárta, majd a tartalmas vacsora és a kényelmes szállás után a jóleső pihenés órái köszöntöttek a zarándokokra.

A második nap csodái közé sorolható, hogy a folyamatos eső ellenére a zarándokok nem áztak el, sőt még több részvétet és segíteni akarást tapasztaltak. Korondon teával várták, Székelyszentléleken testet és lelket melegítő otthonossággal. Udvarhelyen a Kis Szent Teréz-plébánia adott szállást a fáradt zarándokoknak, akik biciklivel érkeztek a városba. A kerékpáron elsóhajtott imáknak és a búcsús Mária-énekeknek köszönhetően arra is maradt energia, hogy az udvarhelyi zarándokokat búcsúba indító szentmisében a zarándoktestvérek lelkesítésére is maradjon energia. Sebestyén Péter biztatta a zarándokokat az esti szentmise keretében, majd jó hangulatú együttléttel záródott a nap a Kis Szent Teréz-plébánián.

Az utolsó nap célkitűzése a kegyhelyre való megérkezés. A 2021-es csíksomlyói búcsú nyitószentmiséjének keretében a biciklis papok a sok megfogalmazott imaszándékot, amit útközben is kaptak, szeretnék Mária lábai elé helyezni. Majd a másnapi ünnepi szentmisén a legszentebb áldozatban a magyar nemzet szándékainak és lelki növekedésének a teljesítéséért és a kegyelmek leesdésért kívánnak imádkozni.

A Magasságbeli ereje töltsön be mindenkit lelki árnyékával, hogy megtaláljuk a lelki egyensúlyt az életünk minden területén!