Hitvallást és hűségesküt tettek a diakónusjelöltek

1
1865
A jelöltek nyilvánosan, a közösség jelenlétében vallják meg hitüket. Fotók: Seminarium.ro

A Gyulafehérvári Főegyházmegye hat kispapja május 5-én reggel közösségi szentmise keretében tette le a diakónusszentelést megelőző hitvallást és a hűségesküt Kovács Gergely érsek előtt.

Az Egyházi Törvénykönyv előírása szerint a szent rendek felvétele előtt a jelöltek nyilvánosan, a közösség jelenlétében vallják meg hitüket és esküvel fejezik ki, hogy a szentelés által szavaik és tetteik révén megőrzik az anyaszentegyházzal való egységet, a hitigazságokat hűséggel hirdetik és értelmezik, engedelmességgel követik azt, amit a püspökök mint a hit hiteles hirdetői és tanítói eléjük tárnak, és a mindenkori főpásztor munkáját hűséggel segítik.

Kovács Gergely érsek május 15-én szenteli diakónussá a gyergyócsomafalvi Baróti Tibor, a csíkszenttamási Biró Károly, a csíkszentdomokosi Bőjte Csongor, a csíktaplocai Kerekes Péter-Miklós, a borszéki Mazai Tihamér és a hidegségi Timár József kispapokat.

A szentelést a járványügyi korlátozások miatt szűk körben, a szemináriumi közösség, meghívott papok és a szentelendők családtagjai jelenlétében tartják. A diakónusjelöltek és a szeminárium elöljárói online bekapcsolódásra hívnak mindenkit: a május 15-én, szombaton délelőtt 11 órától kezdődő szentmisét a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség Facebook-oldala, a Templom.ro oldal és az Erdélyi Mária Rádió élőben közvetíti.

Forrás: Seminarium.ro