Magyar állami kitüntetést vett át Csíkszeredában Simó Gáspár, a Segítő Mária-líceum lelkivezetője

1
4071

Az erdélyi magyar fiatalok nevelése, illetve identitásának megőrzése érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként Áder János magyar köztársasági elnök Simó Gáspárnak, a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisának a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A kitüntetést április 29-én délután vette át Simó Gáspár más kitüntetettekkel együtt Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán Tóth László főkonzultól. 

Az ünnepségen elhangzott laudációban elmondták: Simó Gáspár 1969. május 10-én született Székelyudvarhelyen. A legnagyobb székely, báró Orbán Balázs szülőfalujában, Székelylengyelfalván nevelkedett ötgyermekes családban, az öt testvér közül ő a legkisebb. Szülei gazdálkodó emberek voltak. Testvérei közül kettő jelenleg Magyarországon él. A családból egy testvére, Simó Sándor is pap.

Az általános iskolát Székelylengyelfalván, középiskoláit Székelyudvarhelyen végezte, ott érettségizett. Középiskolai végzettsége szerint fémipari munkás. Középiskola után, 1987-ben munkába állt szakmájában, majd 1988-ban bevonult a román hadseregbe, sorkatonai állományba. Leszerelése után ismét esztergályosként dolgozott. Időközben elvégzett egy könyvelőségi kurzust és anyagkezelő ellenőrként dolgozott a Hargita Megyei Fogyasztási Szövetkezeteknél. Ez időben megérlelődött benne hivatástudata és felvételét kérte a Megtestesült Bölcsességről nevezett Római Katolikus Teológiai Főiskolára, Gyulafehérvárra. Teológiai tanulmányait 1993-ban kezdte, 1999-ben fejezte be. Dr. Jakubinyi György érsek szentelte pappá 1999. június 20-án.

Egyik méltatója így jellemzi: „Gáspár, vagy, ahogy mi, cserkészek hívjuk, Gazsi, a Teológia elvégzése után a brassóbolonyai plébániára, szórványba került, ahol lelkesen foglalkozott az egyházközség híveivel, ezen belül különösen az ifjúsággal. Mint fiatal lelkipásztor megalapította a 105 sz. Szemlér Ferenc cserkészcsapatot. A szórványközösség fiataljai szívébe akarta csepegtetni az Emberebb ember és magyarabb magyar eszmeiséget, ami minden magyar cserkész vágya.

Jakubinyi György érsek 2003-ban a csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnáziumba helyezte, ahol a mai napig lelkivezetői és tanári hivatást tölt be. Itt is fontosnak tartotta a cserkészetet, ezért megalapította a 126 sz. Kájoni János cserkészcsapatot, amelynek 2004-től több száz tagja volt. E csapatban jelenleg 97 aktív cserkész tevékenykedik. Ő álmodta meg a Romániai Magyar Cserkész Szövetségben a Cserkészek Lelkinapja és a Vezetők Lelkinapja országos programokat, melyeknek célja a cserkészek és vezetőik Jézus Krisztus lelkületében, szellemiségében való elmélyülése.

Simó Gáspár a Segítő Mária Gimnáziumban hittanári és történelemtanári feladatai mellett elsősorban lelkivezető. E feladatkörét megélve az iskola tanulóit próbálja életével, munkásságával Isten- és felebarátszeretetre nevelni, hogy a szeretetet tettekben gyümölcsöztető élettel legyenek Istennek tetsző, embertársaiknak szolgáló állampolgárai a földi és az örök hazának. Jó példája annak az életvitelnek, amelynek értelmében az ember Isten szolgája és az emberek barátja. Rendszeresen szolgál a környező egyházközségekben, hogy megnyerje az embereket Istennek. Rendszeresen van együtt az ifjúsággal, hogy őket Istenhez vezesse.

A Romániai Magyar Cserkészszövetség lelkivezetőjeként azon dolgozik, hogy a cserkészek a Sík Sándor által olyan szépen megálmodott eszme szerint éljenek és teljesítsék kötelezettségeiket Isten, haza, nemzet és embertársaik iránt.

Simó Gáspárral együtt vehettek át magyar állami kitüntetést: Lőrincz György író, a székelyudvarhelyi Erdély Magyar Irodalmáért Alapítvány alapító elnöke –  Magyar Érdemrend Lovagkeresztje; dr. Tar Gyöngyi, Hargita megye tisztifőorvosa, a Hargita Megyei Népegészségügyi Igazgatóság igazgatója – Magyar Arany Érdemkereszt; dr. Bokor Márton gyermekgyógyász, a Hargita megyei Közegészségügyi Igazgatóság anya- és gyermekvédelmi programfelelőse, a Hargita megyei Sürgősségi Kórház volt igazgatója, Hargita megye volt helyettes tisztifőorvosa – Magyar Ezüst Érdemkereszt; Bajna György író, költő, újságíró –  Magyar Arany Érdemkereszt; Kurkó István, a csíkszentdomokosi Márton Áron Általános Iskola tanítója – Magyar Ezüst Érdemkereszt.

Szerkesztőségünk minden kitüntetettnek gratulál és további eredményes tevékenységet kíván!