Új segédpüspök Rómában, Romániából – FRISSÍTVE!

1
2713

Ferenc pápa március 20-án római segédpüspökké nevezte ki Benoni Ambărușt, akit 2007-ben a iasi-i egyházmegyéből a rómaiba inkardináltak, adták hírül a Iasi-i Egyházmegye oldalán, az ercis.ro-n. Püspöki kinevezéséig a Valle Muricana-i Szent Erzsébet és Zakariás-plébánián szolgált, 2018 óta a római Caritas vezetője.

Benoni Ambăruș 1974. szeptember 22-én a Bákó megyei csángó településen, Somoskán született. A helyi iskola nyolc osztályának elvégzése után 1989-tól Iaşi-ban tanult, majd Rómába került, ahol 1999-ben végezte tanulmányait, később dogmatikus teológiai licencitátust szerzett.  Jean-Claude Périsset Iaşi-ban szentelte pappá 2000. június 29-én. Egy hónap lelkipásztori szolgálat után a Pontificia Università Gregorianán tanult tovább, tanulmányai végeztével Rómában lett plébánoshelyettes, és azóta ott tevékenykedik. Az új római segédpüspök Tronto címzetes püspöke lesz. A római a pápa egyházmegyéje, amelynek Angelo De Donatis bíboros a helynöke, munkájában öt segédpüspök segíti, valamint további két, speciális terület felügyeletével megbízott segédpüspök: egyikük egészségügyi kérdéseket felügyel, a másik a karitatív munkát, a migránsokkal és az egyházak közti misszióval foglalkozik. Ez utóbbi az új segédpüspök munkaköre lesz, akit 2021. május elsején szentelnek püspökké a lateráni bazilikában, jelezte az ercis.ro és a Vatikáni Rádió román szerkesztősége.

Benoni Ambăruș kinevezése után először a Caritas római központjában szólalt meg a nyilvánosság előtt. Ezt a beszédet a római egyházmegye honlapján tették közzé (fordításunk Cristina Grigore román fordítása alapján készült).

Akik ismernek, valamennyire tudják, mennyire megható és váratlan mindez számomra, és lám, most mégis megtörtént. Engedjék meg, hogy néhány dolgot elmondjak, nagyon egyszerűen. Mindenekelőtt be kell vallanom, meg vagyok lepődve, hogy az Úr, az egyházon keresztül, Ferenc pápa, a mi püspökünk által rám, alázatos szolgájára tekintett. Tudatában vagyok annak, hogy Isten bőséges irgalmát árasztotta rám! A szívemben meglepetés, csodálkozás és a kérdés visszhangzik: miért én, Uram?!

Köszönöm az Úrnak, teljes szívemből, irántam való jóságát. Egész életemet, történetemet beborítja ez a jóság. Köszönöm püspökünknek, Ferenc pápának a bizalmat, amit irántam kinyilvánított. Egy idegen, egy római román lett római segédpüspök! Ezek az Úr viccei… nekem csupán négy évet kellett volna Olaszországban maradnom. A romániai egyház szült és formált; a római egyház a különböző közösségei által, amelyeknek tagjaival növekedtem, anyám volt és tanítóm, a társaim révén, akik apáim, testvéreim, nővereim voltak. Különféle szolgálataim intenzív életiskolák voltak. Életem során minden rámbízott szolgálat esetében ellenállás volt bennem, szinte harc az Úrral, hogy aztán elengedjem magam, egészen rá bízva magamat. És be kell ismernem, hogy mindig rengeteg áldást kaptam.

Szeretném most azt mondani, hogy derűs vagyok. De… az este könnyek között a következő szavakban leltem vigasztalást és békét: ne félj magadhoz venni menyasszonyodat – a benne fogant élet a Szentlélektől van! Íme, egyetlen erőm és biztonságom, hogy tudom gyengeségemet: öt kenyér és két hal, a többi az Úrtól van! Elégedett vagyok, hogy az életemet az Isten országa szolgálatának tudom szentelni. E szolgálaton belüli sajátos küldetésem: a karitatív szeretet küldötte vagyok. Szolgálatom a rászorulókat, köztük a migránsokat célozza (vagyis azokat, akik szomjazzák az életet, tele vannak energiával, hogy magukból a legjobbat adják a maguk s városunk javára — ők nem csak szükséget szenvedők). Ezekben az években az a kiváltság ért, hogy az egyházmegyei Caritas keretében dolgozhattam, és sokszor elmondtam: mindannyian szegények vagyunk, én vagyok a legelső szegény, aki szükséget szenved az evangélium szegényeinek iskolájában. Megtanultam, mit jelent a hiány, a koldulás, mit jelent az imában való kiáltás, a megmentésre való várakozás, mit jelent hinni és bízni. Íme, mindazokra az ajándékokra, amelyeket megkaptam, most még további kegyelem halmozódik, ezt tudatosítom most, abban a szent szolgálatban, amire meghívást kaptam” — mondta Benoni Ambăruș kinevezett római segédpüspök.

Magyarra fordította Bodó Márta