Egyházmegyéink hitoktatói online szentségimádási lánccal hangolódnak a NEK-re

2
1834

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK) való lelki hangolódást segíti az a programsorozat, amelynek keretében a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a szatmári, a nagyváradi és a temesvári egyházmegyék hitoktatói minden hónap első csütörtökén közös szentségimádásra gyűlnek össze az online térbe.

A szentségimádást a püspökök vezetik, az egyes alkalmakat pedig más-más egyházmegye, illetve a főegyházmegye más-más kerületének hittantanárai, iskolai hitoktatásban résztvevő papjai, az ottani teológiai líceumok/osztályok tanárai és a diákság szervezi. Egy-egy alkalom előkészítésébe és lebonyolításába közel félszáz hitoktató és diák kapcsolódik be. Ők az énekválasztásban, a bibliai rész felolvasásában, az ahhoz kapcsolódó elmélkedés írásában és felolvasásában, valamint a könyörgések megfogalmazásában és felolvasásában vállalnak szerepet.

A sort a programláncot kezdeményező Böcskei László váradi megyés püspök vezette alkalom nyitja február 4-én, csütörtökön – romániai idő szerint – 20 órától. Elmélkedési téma János evangéliuma 6. fejezetének első része (Jn 6,1–29), amit az egyházmegye hitoktatói és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai dolgoznak fel, diákjaik bevonásával. A szentségimádást vezető püspök a nagyváradi püspöki kápolnában imádkozik, és a Zoom felületen kapcsolódik össze egyházmegyéje tanáraival és diákjaival. A többi egyházmegye hitoktatói és diákjai a hittan.ro honlapon, illetve a hittan.ro Facebook-oldalán követhető közvetítés által tudnak bekapcsolódni a közös imába. A program koordinátorai javasolják, hogy az aktuális alkalmat szervező egyházmegyén/kerületen kívüli tanárok ebben az időben külön internetes találkozóra hívják diákjaikat a tanítás során megszokott felületeken, és együtt kövessék az online közvetítést, közösen imádkozva minden résztvevővel.

A szentségimádási lánc következő alkalmát Kerekes László, a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspöke vezeti (március 4-én), a szervezést a háromszéki, kolozsvári és közép-erdélyi kerületek hitoktatói, valamint a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai vállalják, diákjaikkal együtt. Áprilisban Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke vezeti a szentségimádást, és hitoktatói mellett a szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, valamint a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum tanárai és a katolikus diákság vállalkozik a szervezésre. A szentségimádási lánc utolsó alkalma augusztus 5-én lesz.

A programot a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkársága is üdvözli és internetes felületein beszámol róla.