Megújuló templom és közösségi élet Csíkpálfalván

1
2495
A csíkpálfalvi templom a hozzáépített hidegházzal

Márton Áron püspök 1949-ben, letartóztatása előtt hat nappal szentelte fel a csíkpálfalvi templomot – íme egy érdekesség róla, amit talán sokan nem tudtunk. A pálfalvi templomnak a hétvégi, január 24-ei templombúcsúra megújult a szentélye, épült hozzá egy hidegszoba, valamint a közeljövőben új ajtók, ablakok kerülnek rá és a külső festését is tervezik. A munkálatokról, tervekről Csíki Szabolcs plébánost kérdeztük.

Eddig 2011-ben javították a templomot, akkor Csintalan László plébános vezetésével festették újra a templombelsőt, új padlóburkolattal látták el, illetve a villanyvezetékeket is sikerült korszerűsíteni.
A mostani munkálatokról így vall Csíki Szabolcs plébános: amikor 2019-ben megérkeztem az új szolgálati helyemre, már az átadásnál szóba került, hogy meg kell oldani Csíkpálfalván a ravatalozó ügyét. Hét-nyolc éve megterveztek egy ravatalozót, de nem volt gazdája, aki kivitelezte, felépíttette volna. Arra a döntésre jutottunk, hogy Pálfalván nem szükséges ravatalozót építeni, a templom a temető mellett van, és a templomból vannak a temetések. Egy dolgot kell megoldanunk: az elhunytak tárolását. Szakértőkkel, mérnökökkel, szakemberekkel tárgyalva úgy döntöttünk, hogy a templom északi részéhez hozzáépítünk egy hidegszobát. Így megoldódott a ravatalozó ügye, ez a tavalyi évben fel is épült és az idén, év elején lesz az átadása. A munkálatok első lépése ez volt, ezt követi a templom felújítása.

Sikeresen pályáztunk a Hargitai Megyei Tanácsnál a templom nyílászáróinak a kicserélésére, új, fa termopán ajtók, ablakok kerülnek a templomba. A szentélyben két festett ablak is lesz: Somlyó felé tekintve a kegyszobor mása lesz látható, a másik oldalon Szent József alakja fog megjelenni az ablakon, mivel amúgy is Szent József-év van a világegyházban. A templom külső festésére is sor kerül idén, a toronyba négy zsaluablak kerül az eredeti tervek szerint a helyére. 1949-ben szentelték fel a templomot, akkor tervben volt, hogy a toronyban zsaluablakok legyenek, de ez nem történt meg. Ebből a pályázatból azt is meg tudjuk valósítani.

A héten a templom búcsúünnepére kész lett a templom szentélyében a liturgikus tér kialakítása, felújítása. A csíksomlyói szülészet kápolnájából 1949-ben kiraktak egy oltárt, akkor a pálfalviaknak nem volt lehetőségük arra, hogy új liturgikus berendezéseket tegyenek a templomba, ez kapóra jött, s ezt az oltárt tették be a templomba. A régi oltár nem illik a templom stílusához, esztétikailag és liturgikus szempontból is rossz megoldás volt. Az az elképzelés született, hogy új oltárt készítettünk, és a liturgikus tér is új bútorokat kap (főpapi szék, ministránsok széke), ez a héten a helyére került.

A hidegszoba készítését a helyi önkormányzat, a csíkpálfalvi község támogatta. Az új javítások szponzorokból, illetve Hargita Megyei Tanács támogatásával történnek. A tervek között szerepel, hogy a templom külső festésével párhuzamosan az esővíz elvezetését is megoldják, illetve a templom környékét szeretnék térrendezéssel is ellátni. A hidegszoba átadását annak függvényében tervezik, hogy mikorra sikerül majd a belső munkálatokat teljesen elvégezni. Ez már hetek kérdése. A munkálatoknak szeptemberben fogtak neki, körülbelül egy éve kezdődtek a tervezések, engedélyek kiváltása. Már az utolsó lépések vannak hátra. A hidegszoba tervezésében, a templom felújítása kapcsán s már a tervezésben is nagy szerepe volt Tövissi Zsolt építésznek, a döntéshozatalban nagy szerepe volt Ruczuj Imre csíkpálfalvi gondnoknak és Erőss Zsolt helyi mérnöknek.

Kezdő plébános vagyok, de azt látom, amióta elkezdtük a templomot felújítani, a közösségi élet is megújult. A javítás mellett a plébánián igyekszem kialakítani a pasztorális életet. Ez nagyon látványos és érdekes, hogy ahogy a templom Pálfalván újul meg, úgy van az emberekben is egy megújulás. Nagyon lelkes hozzáállást tapasztalok, nagyon jó gondnokunk van és számtalan olyan ember, aki önkéntesen szépen kiveszi részét a munkából, hogy néha meglepődöm, mennyire a magukénak érzik, s mennyire jó szándékkal teszik, amit tesznek. Ebben a történetben ez az egyik legszebb a számomra, hogy ezt nem egyedül, nem én csinálom, a közösség sajátjának érzi, s rengeteg jó ember vesz körül, akik szívügyüknek tekintik a templomot, az egyházat – mondta el a RomKat.ro kérdésére Csíki Szabolcs.