Szent Imre-búcsú a katolikus iskolában

0
1922
Szent Imre-búcsú a marosvásárhelyi katolikus iskolában • Fotó: Molnár Miklós Csaba

A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc római katolikus teológiai líceum védőszentje Szent Imre herceg, ezért november 5-én minden évben az iskola is ünnepel. Az idei szentmisét egy ünnepélyes pillanat előzte meg: az iskola legkisebb diákjai, az előkészítő osztályosok átvették nyakkendőjüket, az iskola ünnepi egyenruhájának szimbólumát.

Balla Imre iskolalelkész röviden megismertette a gyerekekkel és szüleikkel a nyakkendőn látható iskolacímer elemeit, hogy mindig tudatosan viseljék azt a diákok:

„Az iskola címerében a kék szín a legtisztább és leghűségesebb teremtménynek, a Boldogságos Szűz Máriának a csendes és áttetsző anyai jelenlétre utal. A címer tetején a Máriát köszöntő arany monogram pedig az AVE MARIA rövidítése, a gyermeki hódolatunk imádságos jele. Ahogyan az édesanya feladata, hogy összefogja a családot, hasonlóképpen az iskola családja is égi édesanyánknak a pártfogásába van helyezve. Nem félünk, mert az égben a leghathatósabb pártfogó a mi oldalunkon áll. A címer belsejében az iskola történelmi neve olvasható arany betűkkel. Büszkeséggel tölt el, hogy neve van iskolánknak, és e név patinájának a fényességéért dolgozni akarunk. Az apostoli kereszt, a kettős kereszt, a hithez való hűségünk erős jele. Márton Áron püspökkel üzenjük, hogy nem utasítjuk el a munkát, a küzdelmet, a szenvedést és a keresztet! Krisztus oltalmazó keresztjével jelöljük meg magunkat, mert az ígéret szerint e jelben győzni fogunk. A királyi korona II. Rákóczi Ferenc fejedelmi szerepén túl a bölcsesség koronájára is utal. Legalul II. Rákóczi Ferenc monogramja látható, azé az államférfié, aki elsősorban hívő ember volt, aki a hit mércéjével irányított, szolgált és dolgozott. Akinek Isten- és hazaszeretete számunkra is meghatározó, ezért példáját követni akarjuk. Kedves diákok! A mi jelképünk, címerünk kemény üzenet, mint ahogyan az iskolánk léte is! Törekedjünk méltóvá válni és maradni hozzá! Isten minket úgy segéljen!”

A nyakkendők átvétele után ünnepélyes fogadalmat tettek a tanulók, hogy az iskola lelki-szellemi tanításához méltó diákok lesznek: törekednek az igazmondásra; saját tetteikért, társaikért és környezetükért való felelősségvállalásra; továbbá elfogadóak és együttműködőek lesznek. Tehetségüket, talentumaikat okosan használják és képességeik szerint megsokszorozzák, életük döntéseiben és nagy kérdéseiben pedig tudatosan keresztény válaszokat igyekeznek keresni.

A kisdiákok számára szervezett ünnepség után került sor a búcsús szentmisére.

A Keresztelő Szent János plébániatemplomban a járványügyi megszorítások miatt az osztályokat csupán öt-öt gyerek képviselte, a többiek interneten követték az élőben közvetített szentmisét.

Az iskolalelkész beszédében Szent Imre herceget a készenlét embereként állította a jelenlevők elé példaként. Az eddigi évekhez hasonlóan idén is egy Szent Imre életpéldájából merített lelki mottót választott az iskola, amely a tanév során a diákok törekvéseinek fókuszában áll: „Bízzál a másik emberben! Hidd el, hogy a jót akarja!”

Az emberek közötti együttműködés legfőbb feltétele ez a lelkület: készen állni mindig a jóra, és a jót látni meg mindenben és mindenkiben. A külvilág nehézségei, a jelenlegi járvány közepette is a szépre, a jóra törekedjünk tudatosan. Nagyon szomorú, ha a fiatalok nem bíznak meg a hozzájuk legközelebb állókban. Ha nem alakul ki bennük a bizalom, ez negatívan hat ki egész életükre és emberi kapcsolataikra. Fontos tehát, hogy már most törekedjünk arra, hogy a jót lássuk az emberekben, mindig a jóra számítsunk, és ugyanakkor igyekezzünk, hogy kiérdemeljük társaink bizalmát. Hinnünk kell abban, hogy a másik ember jót akar, nem ellenünk van, hanem mellettünk. Ugyanilyen fontos az is, hogy esélyt adjunk a társunknak arra, hogy bebizonyítsa, jót akar. Szent Imre herceg a példaképünk ebben is: ő Istenben bízva mindig a jóra várt.  Higgyük mi is, hogy Isten hisz bennünk, a javunkat akarja mindig.

A szentmise végén az iskolalelkész ünnepélyesen megáldotta az egykori marosvásárhelyi Római Katolikus Főgimnázium 1899-ben készült Szent Imre zászlóját, amely tartozékaival (zászlórúddal és szalaggal) együtt őrződött meg a maros-küküllői főesperesség egyházművészeti gyűjteményének részeként.

A gyönyörűen felújított zászló részletes leírását Fazakas Gáspár kilencedikes diák olvasta fel az egybegyűlteknek.

Barabás Kisanna, a zászló tulajdonjogát élvező marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia megbízott muzeológusaként köszönetet mondott dr. Tamási Zsolt igazgató, az iskola tanári és szülői közösségének, Laura Troșan textilrestaurátornak a zászló megújulásáért, azt kívánva, hogy a megújult zászló az összetartozásáról és hitéről tanúságot tevő marosvásárhelyi római katolikus ifjúság jelképe legyen.

Dr. Tamási Zsolt József igazgató beszéde:
„Kedves diákok, szülők és kollégák! Mindenki, aki most itt lehet, s aki otthonról online kapcsolódott, kapcsolóik be közös búcsús ünnepségünkbe! Az idei Szent Imre búcsúnk több szempontból is egyedi. Szent Imre herceg a katolikus egyházi iskolák patrónusa, s ez valamikor egyértelmű volt. A magyar egyházmegyékben a katolikus iskolák ezen a napon kérték Szent Imre herceg közbenjárását magukért, iskolájukért.
Nagy öröm számomra, számunkra, hogy bejelenthetem, hogy több éves küzdelmeink és reményeink egy újabb lehetőséggel is bővültek. Ebben a tanévben indul az első Erasmus+ pályázatunk, melynek címe „Döntsük le a korlátainkat.” „Derribando muros”,  amely pályázatban együttműködhetünk a spanyol, litván és magyar oktatási intézményekkel. Ezért is van a padokban előttetek az erre a pályázatra utaló zászlócska, együtt a hagyományossá vált könyvjelzővel, amellyel az idei tanévre kérjük Szent Imre herceg közbenjárását. Iskolánk patrónusa (védőszentje), Szent Imre segített másokon, hozzájárulva ahhoz, hogy különböző korlátjaikat ledöntsék, és teljes emberekké váljanak. Az évszázados hagyományaink részeként, most ezen a búcsús szentmisén hivatalosan is elindítjuk az Erasmus+ pályázatunkat, abban a biztos tudatban, hogy sok dédelgetett álmunk kap megerősítést és új lehetőséget ezekben a percekben. Az idei iskolai mottónk szellemében igyekezzünk bízni a másik emberben, mert bízunk benne, hogy a jót akarja! Kérjük Isten áldását minden álmunkra, minden reményünkre, erre a pályázatra, közös bizalmunkra, iskolánk közösségére! Szent Imre herceg, könyörögj érettünk!”

Molnár Izabella

Fotók: Molnár Miklós Csaba