A gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportja közös imára hív

Betegeinkért, az orvosokért, az ápolókért, a mentősökért, a hatóságokért, mindenkiért...

0
1397

Rendkívüli, válságos időket élünk. A járványhelyzet egyre több területen is megnyilvánuló feszültsége, bizonytalansága beékelte magát a családjaink életébe, a házastársi kapcsolatokba. De Isten velünk van és ő tegnap, ma és holnap is ugyanaz marad! A megtapasztalt nehéz helyzetek ugyanakkor óriási lehetőségek a megtérésre, mert a reménység Istene fel tudja használni a mi javunkra, tisztulásunkra, épülésünkre, összefogásunkra, közösséggé kovácsolódásunkra.

A mi reakciónk erre a helyzetre az ima! Ha tudnánk, mi történik egyetlen rózsafüzér-tized imádkozása közben! Ha tudnánk, hogy lelkesednek őrzőangyalaink, védőszentjeink, hogy a kegyelem milyen sok helyen tisztítja a lelket, de a testet is – még maradnánk minden imaidő után még egy plusz percet! Egyetlen „Köszönöm, Jézus…” „Gyógyítsd őt, Jézus” fohász is erőteljes ima és Isten jelenvalóságát dicsőíti.

Szénégető István családpasztorációs referens és a gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs munkacsoportjának házaspárjai hétköznapokon estéről-estére élő Facebook-os imára hívnak – a keddi imaalkalom 21:30-kor, szerdán 20:30-kor, csütörtökön 20:30-kor, pénteken 21:30-kor kezdődik.

Imádkozzunk együtt családjainkért, a házaspárokért, a betegeinkért, az orvosokért, az ápolókért, a mentősökért, a hatóságokért, a járványtani kutatókért, a szociális szférában dolgozókért, mindenkiért, aki kemény harcot folytat a betegség, a járvány és annak hatása ellen.
Szeretettel várunk az online imaalkalomra, de ha valaki nem szeretne csatlakozni, már az is nagyon jó, ha ugyanabban az időben ül le imádkozni, a maga ritmusa és stílusa szerint.

A Szentírás szerint az imádság nem a tehetetlen ember próbálkozása, nem a vágyakozó illúziója, hanem Isten gyermekeinek előjoga, akik odafordulnak Atyjukhoz és mondják, ami a szívükben van. Emeljük hát fel szavunkat Jézus Krisztus nevében az Úrhoz, a mi gyógyító és szabadító Istenünkhöz!

Forrás: csalad.ro