Búcsút ünnepeltek Szamosdarán Nagyboldogasszony ünnepén

Schönberger Jenő püspök megáldotta a Szent Márta Hittantermet

0
1199
Schönberger Jenő püspök megáldotta a Szent Márta Hittantermet is. Fotók: Szatmári egyházmegye

Földi életünknek a boldogsága attól függ, mennyire tudjuk elsajátítani a legszentebb édesanyának, a Nagyboldogasszonynak a lelkületét – mondta a szamosdarai templombúcsún augusztus 15-én Dudás Miklós mikolai plébános. A szentmisét követően a közösség átvonult a búcsúra elkészült Szent Márta Hittanteremhez, amelyet Schönberger Jenő püspök megáldott.

Nagyboldogasszony ünnepén, amikor az egyház Mária testének és lelkének mennybevételéről emlékezik meg, templombúcsúra gyűlt egybe a katolikus közösség Szamosdarán. A legszentebb áldozatot Schönberger Jenő megyés püspök mutatta be, homíliát pedig Dudás Miklós mikolai plébános mondott a hívek számára. Ebben a mennyország, illetve a földi boldogság eléréséről beszélt Mária, a Nagyboldogasszony példáján keresztül.

A Krisztust szeretőknek a mennyország kell, hogy az igazi hazájuk legyen – emelte ki Dudás Miklós. „Úgy, ahogyan minden otthonát, szülőfaluját, szülőföldjét szerető embernek a lelkében ott van az egészséges honvágy érzése, nekünk, keresztényeknek is ott kell hogy legyen a lelkünkben a mennyország utáni vágy. Máriának az útja a menny felé sem kezdődött máshol, mint a földön. Kövessük tehát az ő példáját a mennyország eléréséért. Mária mindig elfogadta az Atya akaratát – így válhatunk mi is boldogokká, hiszen a boldogság Mária életében is onnan eredt, hogy akaratát az Atyáéval egyeztette. A Boldogságos Szent Szűz ezért a mai ünnepen azt mondja nekünk, ha boldogok akarunk lenni, ne hiányozzék az Isten sehonnan sem a mi életünkben. Nincs más járható út, mint amit Mária megjárt, az Isten útja. Legyen meg bennünk az a szerető vágyakozás, vonzódás, ami a mennyország felé visz. Nem csüggedhetünk, nem lehetünk bizonytalanok, mert magunk mellett tudhatjuk a mi égi édesanyánkat, aki már előttünk költözött ebbe a csodálatos, boldog világba, hogy ott legyen Szent Fia társaságában. Földi életünknek a boldogsága attól függ, mennyire tudjuk elsajátítani a legszentebb édesanyának, a Nagyboldogasszonynak a lelkületét” – nyomatékosította Dudás Miklós.

Forrás: Szatmári egyházmegye