Templomot szentelt és Naphimnusz-parkot áldott meg Déván Kovács Gergely érsek

0
4992
Fotók: Dulinszky László

Ünneplőbe öltözött a dévai Páduai Szent Antal-plébániatemplom. A ferencesek által vezetett, idén 80 éves templomot felújították, így ma a Kovács Gergely érsek által celebrált szentmise keretében felszentelték azt. Ugyanakkor a plébániatemplom kertjében kapott helyet egy különleges kezdeményezés: itt egy Naphimnusz-parkot létesítettek, melyet a szentmise után a főpásztor áldott meg és avatott fel.   

A dévaiak a jeles ünnepségre már egy éve készülnek, most a templomszentelés napjához közeledve pedig  háromnapos ünnepségsorozatot tartanak. Augusztus 1-jén, szombaton szentmisével kezdődött az ünnepségsorozat, a szentmise után Marosán Csaba, a Kolozsvári Állami Magyar Színház társulatának tagja tartott előadást Dsida Jenő írásaiból.

A vasárnapnak (augusztus 2.) kiemelkedő eseménye a főpásztori szentmisével egybekötött templomszentelés és a Naphimnusz-park megáldása volt. Nem gyakori esemény az, hogy egy-egy felújítás után nem megáldanak, hanem felszentelnek egy templomot, az Assisi Szent Ferenc Naphimnuszából ihletődött park létrehozása pedig egyedi térségünkön.  Erről a két eseményről kérdeztük Főcze Imre fr. Bonaventura ferences testvért, plébánost.

Bukovinai székelyek Déván

Déva városának egyik telepére 1911-ben bukovinai székelyek költöztek, és 1935-ben fogalmazódott meg az ott lakók szívében az, hogy templomot kellene építsenek arra a városrészre is. Addig csak a bosnyák ferencesek által adminisztrált, a város másik részében levő templom állt, mesélte fr. Bonaventura.

1936-ban P. Varga Ireneusz akkori zárdafőnök elhatározta, hogy a közösséggel templomot építtet, s így el is indult az építkezés a két telep részéről e célra átadott helyen. A dévatelepi templom építőbizottsági elnökének, P. Varga Ireneusz zárdafőnöknek, a két telepi bírónak, valamint a két telep gazdatanácsának irányításával elindultak a munkálatok. A templom négy évig épült, s az akkori viszontagságok közepette annyit tudunk a historia domusból, hogy 1940. augusztus 18-án P. Varga Ireneusz megáldotta a Déva-telepi Szent Antal templomot, tehát elmaradt a felszentelése. 2002. április 20-án önálló plébániává nyilvánította a főpásztor. 2016-ban, amikor fr. Bonaventura Dévára került, a historia domust tanulmányozva arra a következtetésre jutott, hogy a templomot egykor csak megáldották.

2019. június 13-án, Szent Antal ünnepén kezdtek el készülni a templom felszentelésére, a magyar állam, a városi polgármesteri hivatal és magánszemélyek támogatásával, valamint a hívek bőkezű adakozásának és ügybuzgóságának következtében kívülről-belülről felújították a templomot. „Kívülről-belülről kifestettük a templomot, a szentélybe márványpadlózat került, teljes felújításra szorult a torony, az elmúlt két évben teljesen felújítottuk a templomot. Eredetileg június 13-án szerettük volna ha megtörténik a felújítás utáni templomszentelés, de a járványhelyzet miatt ezt halasztani kellett, jobbnak láttuk, ha augusztus 3-án, a Porciunkula-búcsú ünnepén tartjuk az felszentelést. Ez az első ferences templom felszentelésének emléknapja, különleges jelentősége van számunkra. Szent Ferenc eszközölte ki annak idején a kiváltságot: aki a szokott feltételek mellett ezen a napon egy ferences templomot meglátogat, az teljes búcsúban részesülhet. Ezért nagyon örvendek és hálát adok a jó Istennek, hogy az érsek úr is elfogadta ezt a dátumot” – mondta Bonaventura ofm.

Közösség a szórványban

A plébániaközösségről a plébánostól megtudtuk, hogy Hunyad megye a gyulafehérvári főegyházmegyében a „szórványok szórványa”, hisz Déva 59000 lakosú városából kb 3500-4000 magyar, katolikusok pedig kb. 2000-en vannak. Sok a vegyes házasság, románul és magyarul is folyik a pasztoráció. A plébánián több közösség is otthonra talált: családosok, cserkészek, gyerekek, fiatalok. Számos foglalkozást működtetnek gyerekeknek, ők barkácsolni tanulhatnak, anyanyelvüket gyakorolhatják. Sok vegyes családból származó gyerek szorul arra, hogy segítséget kapjon a magyar nyelv elsajátításában, de a plébános elmondása szerint számos önzetlen, segítőkész család van a plébánián, akikre mindig számíthat.

Jel a teremtett világ védelméért: Naphimnusz-park

A Naphimnusz-park a dévai csángótelepi templom udvarán kapott helyet. „A  jó Isten segítségével és a közösség erkölcsi és anyagi támogatásával sikerült egy Naphimnusz-parkot létesítenünk. Ez közvetlenül a templomunk mellett található. Abból az ötletből született, hogy a ha templomunk 80 éves, akkor egy ferences emléket is állítsunk ennek az eseménynek. Már több mint egy éve készülünk templomunk felszentelésére. Az idén van öt éve annak, hogy megjelent Ferenc pápa Laudato si` (Áldott légy) kezdetű enciklikája. A teremtett világ értéke és fontossága mindannyiunk ügye, előszeretettel beszélek sokszor arról a gyerekeknek is, hogy Szent Ferencet hányszor „Isten bolondjának” nevezték, mert képes volt két fadarabbal is hegedülni a természetben és dicsőíteni Istent, beszélni az állatokkal. Szent Ferenc Naphimnuszát tíz részre osztottam. Xantus Géza csíkszeredai művész ezeket a részeket tíz képben festette meg, ezek helyet kaptak a parkban. Meditatív jelleget kapott a park: a Laudato si` enciklikára emlékeztet, ferences emlék” – nyilatkozta Bonaventura testvér.

 „A Naphimnusz-parkkal azt szeretném  elérni, hogy a teremtés dicsérete ne szűnjön meg soha. Amikor Isten ránk bízta a Földet, akkor nem azt mondta, hogy zsákmányoljuk ki, hanem azt, hogy hajtsuk uralmunk alá. Napjainkban nagyon a határokat súroljuk. A tiszta levegő, a tiszta víz, a tiszta élelem hiányát nagyon megérezzük. Itt, a plébánián is a hittanosok szívébe el szeretném ültetni, hogy a teremtés szépsége igazából a teremtő Isten végtelen szépségét tükrözi vissza. A teremtett világ arra kell késztessen, hogy értelmünkkel és akaratunkkal hajoljunk meg a Teremtő előtt. A 21. század emberében a teremtésvédelem kulcskérdéssé kezd válni a lét egészséges fennmaradása érdekében. A nemtörődömséggel már létünk alapfeltételeleit is veszélybe sodortuk: legyen az a víz, a levegő, az élelem” – mondta Bonaventura ferences testvér.

„Szent Ferenc Naphimnuszával élő, élettelen tárgyat egyaránt Isten dicsőítésére buzdít. Napfivér, Holdnővér, a szél, a víz vagy a tűz: minden teretmény Istent dicsőíti. Isten nemcsak megalkotta világunkat és gondoskodik róla, hanem az emberre bízta a Földet. Hogy ezzel mennyire élünk vissza, arra válasz az az ökológiai válság, melynek részesei vagyunk.”

A Naphimnusz-parkot egy székely kapu nyitja meg, ami a környéken egyedinek számít, illetve hasonló park-kezdeményezés, de más jelleggel, a Mátrában van, de a dévai egyedinek számít.

Akik ebbe a parkba belépnek s állomásait, „stációit” szemlélik – szeretné Bonaventura testvér –, a jó Isten dicséretére ihletné őket, megérintené őket Szent Ferenc Naphimnusza, hisz Szent Ferenc annak minden szavát át- és megélte. A tíz „stáció” költségeit több helyi család és közösség vállalta fel, ezzel is jelezve azt, hogy mennyire fontos számukra az ügy.   

A templom otthonunk

A templomszentelési szertartás jelképes mozzanata, amikor annak bejáratánál a főpásztor jelképesen átveszi a kulcsait  és kinyitja a templom ajtaját. A szentmise igeliturgiája a megszokott módon zajlott. Homíliájában Kovács Gergely érsek felidézte, hogy a templomot 1940. augusztus 18-án áldották meg, de sem a historia domusban, sem az érsekség levéltárában nincs dokumentum arra vonatkozóan, hogy később fel is szentelték volna. Az ószövetségi Szent Sátor Isten útmutatásai szerint készült el. Az újszövetségben Jézus úgy tekint a templomra, mint az Atya házára. A templom a közösség vallásos életének is a középpontja, kapcsolódási pont, melyet az emberek hite hoz létre, melyre szükség van. A főpásztor arra buzdította a jelenlévőket, hogy a templom legyen az Isten háza, de a mi házunk is, ragaszkodjunk a templomhoz, az legyen az ima és az összetartozás helye.

A homíliát, majd a szentek közbenjáró imáját, a Mindenszentek litániájának elimádkozását követően folyatódott az oltár és a templom felszentelésének a szertartása, majd az Eucharisztia liturgiája, melynek végén a tabernákulumban újra helyet kapott az oltáriszentség.

 A szentmise végén, a főpásztori áldást követően Kovács Gergely érsek és a jelenlévő papság kivonult a Naphimnusz-parkba. Itt Szent Ferenc Naphimnuszát Orbán Szabolcs és Urbán Erik ferencesek tolmácsolták, majd Főcze Imre Bonaventura testvér kiemelte, hogy most, amikor Laudato si`évet tartunk (Az Átfogó Emberi Fejlődés Előmozdításának Dikasztériuma a Laudato si’ megjelenések ötödik évfordulója alkalmából az enciklikának szentelt különleges évet hirdetett 2020. május 24-től 2021. május 24-ig), különösen is fontos, hogy újra és újra eszünkbe jusson a közös otthonunkról való gondoskodás, felfedezzük és dicsőítsük a Naphimnuszban Isten szépségét. Ezt követően Kovács Gergely érsek megáldotta és felavatta a parkot, s annak állomásait, amelyek mellett egy-egy cserkész állt őrt.

Augusztus 2-án, vasárnap este 7 órától a sepsiszentgyörgyi Evilági együttes Parancsolatok koncertjével, Farkas Wellmann Éva versei alapján folytatódik az ünneplés. Augusztus 3-án, hétfőn a gyerekeké lesz a plébánia udvara. Délelőtt 11 órakor kezdődik a plébánia udvarán az Evilági együttes gyermekkoncertje, és a vidám együttlét játékokkal délután 2 óráig tart.

A templom felújításának munkálatait Magyarország kormánya, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a dévai helyi önkormányzat támogatta, és a hívek áldozatkészsége, bőkezűsége révén valósult meg.

Assisi Szent Ferenc: Naphimnusz

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tiéd a dicséret, dicsőség és imádás
És minden áldás.
Mindez egyedül Téged illet, Fölség.
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy, Uram, és minden alkotásod.
Legfőképpen urunk-bátyánk, a Nap,
Aki a nappalt adja és ránk deríti a Te világosságodat.
És szép ő és sugárzó nagy ragyogással ékes:
A Te képed, Fölséges.

Áldott légy, Uram, Hold nénénkért,
És minden csillagaiért az égnek.
Őket az égen alkotta kezed
Fényesnek, drága szépnek.

Áldott légy, Uram, Szél öcsénkért,
Levegőért, felhőért, minden jó és rút időért.
Kik által élteted minden Te alkotásod.

Áldott légy, Uram, Víz húgunkért.
Oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos.

Áldott légy, Uram, Tűz bátyánkért,
Vele gyújtasz világot éjszakán.
És szép ő és erős, hatalmas és vidám.

Áldott légy, Uram, Földanya-nénénkért,
Ki minket hord és enni ad,
És mindennémű gyümölcsöt terem,
Füveket és színes virágokat.

Áldott légy, Uram, minden emberért,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, kik tűrnek békességgel,
Mert Tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldott légy, Uram, a testi halálért, a mi testvérünkért,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták
Te szent akaratodnak.
A másik halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok
És mondjatok hálát neki.
És nagy alázatosan szolgáljátok!

(Sík Sándor fordítása)