Hálát adtak az idei jubiláns papok

0
8409
Fotók: Dicu Adrian

Az idei ezüstmisés és aranymisés papok június 25-én a gyulafehérvári székesegyházban bemutatott szentmise keretében Kovács Gergely érsekkel és Jakubinyi György ny. érsekkel együtt adtak hálát az eltelt huszonöt, illetve ötven év kegyelmeiért.

A hálaadó szentmise bevezetőjében Jakubinyi György ny. érsek emlékeztette a jelenlévőket, hogy a megszokott feltételek mellett az egyház teljes búcsút biztosít a jubiláns papnak, illetve a jubileumi szentmiséjén résztvevőknek. A nyugalmazott főpásztor bemutatta azokat, akik az idén ezüstmisések, azaz 25 éve részesültek a papszentelés kegyelmében: Bakó István P. Gábor OFM (Brassó), Bálint Emil (Csíkszereda – Szt. Ágoston), Baróti Csaba (Székelyszentkirály), Csapai Árpád (Csíkszereda), Ilyés Zsolt (Csíkszentlélek), Jánosi Gellért (Székelyvarság), Köllő Tibor (Szováta), Laczkó Dávid P. Anaklét OFM (Szárhegy), Nagy László (Kanada), Szabó Ákos (Vajdahunyad). Ötven éve szolgálnak papként, azaz aranymisések az idén Fekete József (Nagybánya), Sófalvi János (Székelyudvarhely), Tamás József ifj. (Lázárfalva), Virág László (Csíkszereda). Jakubinyi György ny. érsek megemlékezett azokról, akik már elhunytak, illetve azokról is, akiket ezelőtt hetven, illetve hatvan évvel ezelőtt szenteltek pappá, az akkori viharos időszakban.

Kovács Gergely érsek homíliájában megemlékezett arról, hogy június 23-án jelenlétében, a nagyszeminárium kápolnájában a papszentelés előtt álló diakónusok esküt tettek. Az eskütétel során ígéretet tettek, hogy a papszentelés által szavaik és tetteik révén megőrzik a katolikus egyházzal való egységet, a hitigazságokat hűséggel hirdetik és értelmezik, engedelmességgel követik azt, amit a püspökök, mint a hit hiteles hirdetői és tanítói eléjük tárnak és a mindenkori főpásztor munkáját hűséggel segítik.

A jubiláló papok is ezt tették huszonöt vagy ötven évvel ezelőtt. Az ezüst- és aranymisések miként emlékeznek vissza hivatásuk megszületésére? – tette fel a kérdést a főpásztor. Hivatásuk „hajnalán” ez élt sokakban: szomjazták a jó Istent. A huszonöt, illetve ötven év megtanította őket, hogy a papi szolgálatot csakis Istennel lehet vállalni és az ő segítségével végezni. A papi szolgálat fundamentuma, alapja az ima. A pap az imádság embere, a hit embere! A hűséget a szeretet táplálja, az Isten iránti szeretet. Ha szeretek, akkor nem egy adott szóhoz vagyok hűséges, hanem a szeretett személyhez. Az Isten iránt táplált szerető hűség csak a kegyelem erejével lehetséges –mutatott rá a főpásztor. A jubiláns papok a szentmisén megújították a papszenteléskor tett ígéreteiket. Homíliájának végén Kovács Gergely érsek arra buzdította a jelenlévőket, hogy ahogy együtt ünnepelnek, úgy dolgozzanak, szolgáljanak is együtt Isten dicsőségére és a lelkek üdvösségére.