Gyulafehérvári papszentelés: online bekapcsolódásra hívnak

0
8600
Kalányos Ottó, Pál Áron és Kelemen Zoltán-Arnold diakónusok a papszentelésre készülnek • Fotó: Kelemen Zoltán-Arnold

Az általános járványhelyzet és az érvényben lévő előírások a Gyulafehérvári Főegyházmegye e jövő kontúrjait rajzoló, évenkénti nagy ünnepének szokásos körülményeit is befolyásolják – tudtuk meg az érseki székhelyen a papszentelés előkészületeivel kapcsolatban. A húsvét ünneplése és a csíksomlyói búcsú rendkívüli formája után sajnos a papszentelést sem lehet a megszokott módon tartani, csak a tizenharmadik éve stabil dátum marad idén is: június 29., Szent Péter és Pál apostolok főünnepe, hétfő. A délelőtt 10 órakor kezdődő papszentelési szentmisét Kovács Gergely érsek celebrálja a főegyházmegye nyugalmazott főpásztoraival és a központban szolgálatot teljesítő papsággal valamint a szentelendők plébánosaival együtt.

A korábbi években a szentelendők családtagjai, rokonsága és barátai mellett a papszentelésre zarándokok, ministránsok több csoportja érkezett a számos pap mellett együtt örvendezni és ünnepelni. Ebben az esztendőben, tekintettel a székesegyház véges befogadóképességére és arra, hogy a három újmisés legközelebbi rokonai és plébánosai az előírások, a kötelező távolságtartás figyelembevételével kapnak helyet a szertartás idején az ősi templomban, a tömeges zarándoklást nem ajánlják és nem tudnak csoportokat és egyéni zarándokokat sem fogadni Gyulafehérváron.

A részvétel, az egyházmegye papsága és hívei számára és minden érdeklődő előtt online módon természetesen nyitott marad a koronavírus-járvány erősödésével, március dereka óta a kiadónk által elindított online ima-térben, a templom.ro oldalon és az oldalhoz kapcsolódó Facebook-profilon, valamint az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

A három pappá szentelendő diakónust, akik közük ketten csíkiak, Kalányos Ottó Csíkbánkfalván nevelkedett és Kelemen Zoltán-Arnold Csíkcsicsóból származik, Pál Áron pedig a Beszterce-Naszód megyei Vice szülötte, a Vasárnap hetilap június 28-i számában mutatjuk be nagyváradi társukkal, Vánkos Alexszel, akinek papszentelése augusztusban lesz.

A gyulafehérvári főegyházmegye papszentelés előtt álló három diakónusa a BBTE Római Katolikus Teológia Kar Pasztorális Intézetében végezte tanulmányait az érseki székvárosban, a papságra az elmúlt években a gyulafehérvári papnevelő intézetben készültek.