Esküt tettek az áldozópapjelöltek

0
1771
Fotók: SIS

A Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolának kápolnájában, ma, a legszentebb áldozatot Kovács Gergely érsek mutatta be, amelynek keretében a diakónusok esküt tettek, és elmondták az apostoli hitvallást, a főpásztor és az intézet elöljárói jelenlétében.

Az eskütétel során ígéretet tettek, hogy a papszentelés által szavaik és tetteik révén megőrzik a katolikus egyházzal való egységet, a hitigazságokat hűséggel hirdetik és értelmezik, engedelmességgel követik azt, amit a püspökök, mint a hit hiteles hirdetői és tanítói eléjük tárnak és a mindenkori főpásztor munkáját hűséggel segítik.

Forrás: seminarium.ro