Jézus Szíve kilenced a Kálvária udvarán

A Jézus Szíve Búcsú előtt idén is megtartják a kilenc napos lelki felkészülést

0
1988

Szentmisével, elmélkedésekkel, imával készülnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye hívei a június 21-i Jézus Szíve-búcsúra.

A Jézus Szíve-kilenced magyar nyelvű szentmise alkalmait a Kálvária templom udvarán, délután hat órai kezdési időpontokkal tartják – kivételképp június 19-én, amikor reggel kilenc órától is lesz szentmise. Az elmélkedések idén a Jézus Szíve litánia gondolataira épülnek, így: június 12-jén, pénteken Simon Attila püspöki titkár Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve gondolatától indulva tart szentbeszédet; szombaton Dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök Jézus Szíve, Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív témában tartja homíliáját; vasárnap Román János, a Szatmári Egyházmegyei Caritas Szervezet vezérigazgatója Jézus Szíve, az Isten igéjével lényegileg Egyesített Szív témában; hétfőn Vojtku László a szatmárnémeti Szentlélek egyházközösség plébánosa Jézus Szíve végtelen fölségű Szív témában; kedden Pakot Géza SJ, a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa Jézus Szíve, Isten szent temploma témában; szerdán Harsányi László erdődi esperes Jézus Szíve, a Magasságbelinek szent szekrénye témában; csütörtökön Tatár Zoltán kisdengelegi plébános Jézus Szíve Isten háza és a mennyország kapuja témában; június 19-én, pénteken reggel kilenc órától, illetve este hattól Giurgiu Daniel józsefházi i.h. lelkész Jézus Szíve, a szeretet lángoló tűzhelye témában; szombaton pedig dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébános Jézus Szíve, az igazságosság és szeretet tárháza címmel tart szentbeszédet és ezzel zárja a felkészülő elmélkedések sorát.

A kilenced szentmisealkalmaira szeretettel várják a híveket, hogy a június 21-i Jézus Szíve-búcsúra mindenki hitében megerősödve érkezhessen meg.

A szatmári egyházmegye sajtószolgálata