Ferenc pápa: Isten nem a sír számára teremtett bennünket, hanem az életre

0
1869
• Fotó: Vatican News

Ferenc pápa március 29-én délben az Apostoli Palota könyvtárszobájából imádkozta el az Angelust, melyet interneten lehetett élőben követni. A Lázár feltámasztásáról szóló elmélkedését követően az összefogás szükségességét hangsúlyozta és a háborús konfliktusok beszüntetését kérte – csatlakozva mindazokhoz, akik elfogadták az ENSZ főtitkárának felhívását a globális és azonnali tűzszünet érdekében. A pápa teljes beszédét Tőzsér Endre SP fordításában olvashatják.

Kedves testvérek, jó napot kívánok!

Nagyböjt ötödik vasárnapjának evangéliuma Lázár feltámasztásának története (vö. Jn 11,1–45). Lázár Márta és Mária testvére volt; ők Jézus közeli barátai voltak. Amikor Jézus Betániába érkezik, Lázár már négy napja halott. Márta a Mester elé fut, és azt mondja neki: „Ha itt lennél volna, a testvérem nem halt volna meg!” (Jn 11,21). Jézus azt válaszolja: „Testvéred fel fog támadni” (Jn 11,23); és hozzáteszi: „Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25). Aztán megérkezik Mária, másokkal együtt, mind sírnak, és akkor Jézus – az evangélium ezt mondja – „megrendült lelkében, és […] könnyekre fakadt” (Jn 11,33.35). Ezzel a zavarral a szívében a sírhoz megy, köszönetet mond az Atyának, aki mindig meghallgatja őt, kinyittatja a sírt, és hangosan kiált: „Lázár, jöjj ki!” (Jn 11,43). Lázár pedig kijön, „keze-lába pólyákkal körülkötve, az arcát kendő fedte” (Jn 11,44).

Itt kézzelfoghatóvá válik számunkra, hogy Isten élet, és életet ad, de magára veszi a halál drámáját. Jézus meg tudta volna akadályozni barátjának, Lázárnak halálát, de magáévá akarta tenni a szeretteink halála miatt érzett fájdalmunkat, és mindenekelőtt meg akarta mutatni Isten uralmát a halál felett. Az evangéliumnak ebben a szakaszában azt látjuk, hogy az ember hite és Isten mindenhatósága, Isten szeretetének mindenhatósága keresik egymást, és végül találkoznak egymással. Olyan, mint egy kettős út: az ember hite és Isten szeretetének mindenhatósága, melyek keresik egymást és végül találkoznak egymással. Ezt látjuk Márta és Mária kiáltásában, és velük együtt mindannyiunkéban: „Ha itt lettél volna…!” És Isten válasza nem egy beszéd, nem! Isten válasza a halál problémájára Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet… Higgyetek! A sírás közepette továbbra is higgyetek, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy a halál nyert. Távolítsátok el a követ a szívetekről! Engedjétek, hogy Isten szava visszahozza nektek az életet oda, ahol a halál uralkodik.”

Jézus ma nekünk is megismétli: „Távolítsátok el a követ!” Isten nem a sír számára teremtett bennünket, hanem az életre, gyönyörű, jó, örömteli életre teremtett bennünket! De „a sátán irigysége révén a halál belépett a világba” (Bölcs 2,24), mondja a Bölcsesség könyve, és Jézus Krisztus azért jött, hogy kiszabadítson bennünket annak hálójából.

Tehát azt a feladatot kaptuk, hogy távolítsuk el a követ mindarról, ami halált hordoz: például a képmutatás, mellyel a hitünket éljük, halált hordoz; mások pusztító kritizálása halált hordoz; a sértés, a rágalmazás halált hordoz; a szegények félresöprése halált hordoz. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy távolítsuk el ezeket a köveket a szívünkről, és akkor az élet újra kivirágzik körülöttünk. Krisztus él, és aki befogadja őt és csatlakozik hozzá, az élettel lép érintkezésbe. Krisztus nélkül vagy Krisztuson kívül nemcsak, hogy az élet nincs jelen, hanem vissza is esünk a halálba.

Lázár feltámadása annak az újjászületésnek is a jele, amely a keresztség által végbemegy a hívőben, a Krisztus húsvéti misztériumába történő teljes bebocsáttatással. A Szentlélek cselekvése és ereje által a keresztény olyan ember, aki új teremtményként járja az élet útját: életre teremtett és az élet felé haladó teremtmény.

Szűz Mária segítsen, hogy olyan együttérzőek legyünk, mint az ő fia, Jézus, aki magáévá tette fájdalmainkat! Valamennyien legyünk közel azokhoz, akiket megpróbáltatás sújt, váljunk számukra Isten szeretetének és gyengédségének visszfényévé, aki megszabadít a haláltól és győzelemre vezeti az életet.

Ferenc pápa szavai az Angelus elimádkozása után:

Kedves testvérek!

Az elmúlt napokban az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára felhívást tett közzé „a globális és azonnali tűzszünet érdekében a világ minden szögletében”, utalva a határokat nem ismerő koronavírus okozta jelenlegi vészhelyzetre. Felhívás a teljes tűzszünetre. Csatlakozom mindazokhoz, akik elfogadták ezt a felhívást, és kérek mindenkit, hogy kövesse azt: szüntesse be a háborús ellenségeskedés minden formáját, támogassa a humanitárius segítségnyújtást lehetővé tevő folyosók létrehozását, a diplomáciai tárgyalás iránti nyitottságot, valamint az odafigyelést a nagyobb kiszolgáltatottságban élőkre.

A világjárvány elleni közös fellépés ismertesse fel mindenkivel a köztünk mint egyetlen család tagjai közötti testvéri kötelékek megerősítésének szükségességét! Különösen fontos, hogy ez a nemzetek vezetőiben és a többi érdekelt félben új elkötelezettséget ébresszen a versengés leküzdésére! A konfliktusokat nem lehet háborúval megoldani! Felül kell emelkedni az összefeszüléseken és ellentéteken a párbeszéd és a béke konstruktív keresése révén.

Most különösképpen gondolok azokra az emberekre, akik attól a kiszolgáltatottságtól szenvednek, hogy kénytelenek csoportban élni: idősotthonokban, laktanyákban… Szeretném külön megemlíteni a börtönben élőket is. Elolvastam az Emberi Jogi Bizottság egyik hivatalos feljegyzését a túlzsúfolt börtönök problémájáról, amely tragédiába is torkollhat. Kérem a hatóságokat, hogy legyenek fogékonyak erre a súlyos problémára, és hozzák meg a szükséges intézkedéseket a jövőbeli tragédiák elkerülésére.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek! Kérlek benneteket, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Én is imádkozom értetek! Jó étvágyat az ebédhez! Viszontlátásra!

Forrás: Magyar Kurír

MEGOSZTÁS