A nagyváradi püspökség rendelkezései a koronavírus-járvány idejére

0
1241
Fotó: Nagyváradi Egyházmegye

RENDELKEZÉS

Tekintettel a koronavírus-járvány terjedésére, személyzetünk megóvása érdekében a következő rendelkezések szerint alakítjuk a püspöki hivatal tevékenységi programját:

  1. A jelen rendelkezés kibocsátásának napjától kezdődően a püspöki hivatal irodáin szünetel az ügyfélfogadás.
  2. Lelkipásztoraink csak nagyon sürgős esetben és előre megbeszélt időpontban vehetik igénybe a hivatal személyzetét, az előírt óvintézkedések betartásával.
  3. Paptestvéreinket továbbra is telefonon, az egyházmegyei honlapon (varad.org), illetve a WhatsApp hálózatán keresztül tájékoztatjuk a legfontosabb tudnivalókról. 
  4. Sürgős ügyintézés végett a 0259-411180 telefonszám hívható, illetve a dmvl@rdsor.ro e-mail-cím használható.
  5. A szolgáltatások biztosítása végett, irodai személyzetünk előre meghatározott beosztás szerint, naponta 9–14 óra között biztosítja a sürgős és halaszthatatlan ügyek intézését.
  6. A karbantartás és az ellátási szolgálat, valamint a folyamatban lévő munkálatok felügyelete a 5. pontban meghatározottak szerint történik.
  7. A szolgálatok beosztását hetente aktualizáljuk.
  8. A kapus szolgálat nem szünetel.
  9. A székesegyház 9–18 óra között marad nyitva.

A jelen rendelkezésben foglaltak új rendelkezés kibocsátásáig érvényben maradnak.

Kelt Nagyváradon, 2020. március 24-én.

Böcskei László
megyés püspök s.k.