Jakubinyi György érsek elköszönő levele

2
9056
Jakubinyi György ny. gyulafehérvári érsek

Isten kegyelméből már 29 éve annak, hogy II. Szent János Pál pápa kinevezése alapján a csíksomlyói Segítő Mária kegytemplomában püspökké szentelt Francesco Colasuonno apostoli nuncius. Három évet boldog emlékű Bálint Lajos, Erdély első érseke mellett szolgáltam mint segédpüspök, majd 25 év következett a megyés-főpásztori érseki szolgálatban. Egyházi Törvénykönyvünk 401. kánonja előírja, hogy a püspök 75 éves korában beadja a lemondását a szentatyának. Azt is említi a kánon, hogy – ha betegség vagy bármilyen más ok akadályozza püspöki szolgálata teljesítését – korhatár előtt is lemondhat. Ez az én esetem: a Törvénykönyv szerint volna még egy bő évem, de a sok öregkori gyengeség miatt lelkiismeretben úgy éreztem, hogy le kell mondanom. Még a szentatyát fogadhattuk Csíksomlyón, de utána azonnal beadtam a lemondásomat. A válasz most jött meg 2019. 12. 24-én, amikor a szentatya kinevezhette az utódomat, mons. dr. Kovács Gergely atyát gyulafehérvári érseknek.

Ez tehát az utolsó körlevelem. Kedves kötelességemnek érzem, hogy elköszönjek tőletek.

Először is a jó Istennek köszönöm a papi hivatást és hogy megtartott mindvégig kegyelmében. Köszönöm a Szűzanyának, hogy mindig támogatta pap fiát. Köszönöm védszentjeimnek és Kis Szent Teréznek, hogy mindig megtapasztalhattam oltalmukat.

Nektek is köszönöm, hogy 29 éven át elfogadtatok, elviseltétek hibáimat, gyengeségeimet. Köszönöm mindenkinek, Segédpüspök úrnak – akinek a Kódex értelmében, a korhatár, a 75. életév betöltése miatt benyújtott lemondását szintén a mai napon fogadta el a Szentszék –, munkatársaimnak, a Paptestvéreknek és nektek, kedves Híveim, hogy mindig mellém álltatok és együtt haladhattunk azon az úton, amelyen a jó pásztor vezet minket az örök boldogság felé.

Mindenkitől szeretnék bocsánatot kérni, aki úgy érzi, hogy megsértettem. Higgyétek el, hogy nem akartam senkit sem megbántani. Amikor hivatalomnál fogva eljárást kellett indítanom valaki ellen, én szenvedtem a legjobban.

Kérésem: ahogy engem is elfogadtatok, ugyanazzal a szeretettel fogadjátok utódomat, mons. dr. Kovács Gergely kinevezett gyulafehérvári érseket is.

A funkcióról le lehet mondani, de az atyaságról soha, vö. amikor a családapa nyugdíjba megy, lemond az állásáról, de megmarad halálig felelős családapának. Így van a püspökkel is…

Kegyelemteljes karácsonyt és kis JÉZUS és Szűzanya áldotta boldog új esztendőt kívánok kedves mindnyájatoknak,

Gyulafehérvár, 2019. december 24., kedd

† Jakubinyi György nyugalmazott érsek,
apostoli kormányzó

MEGOSZTÁS

2 HOZZÁSZÓLÁSOK