Megtisztult szeretettel

0
1265

Segítő személy karjába kapaszkodva, botokra támaszkodva érkeztek sokan a  szatmári székesegyházba október 5-én, szombaton, amikor délelőtt 11 órától Schönberger Jenő püspök az idősek világnapjához kapcsolódva, szépkorú testvéreiért mutatott be szentmisét.

Mindannyian hálával tartoznak, akik megélték ezt a kort – mondta a bevonulást követően. „A megélt kor Isten ajándéka. Igaz, lehet, sokszor arra gondolunk, nehéz ez az ajándék. De akkor is ajándék és feladatunk megtalálni benne a szépet. Van miért hálát adjunk, van miért imádkozzunk. Foglaljuk bele hálaadásunkba, imánkba azokat a testvéreinket is, akik ma nem lehetnek jelen. Értük is imádkozzunk, ahogy kérem híveimet, hogy imádkozzanak a missziókért. Szentatyánk október elsejével rendkívüli missziós hónapot hirdetett. Egész hónapban imádkozunk a szentatya szándékára. Legalább így járuljunk hozzá a misszió ügyének támogatásához.”

Szentbeszédében arra kérte szépkorú híveit, adjanak példát életükkel a világnak: „Amikor látjuk, hogy az erőnk fogyatkozik, hogy nem úgy sikerül minden, ahogy szeretnénk, hogy esik ki minden a kezünkből, ne essünk kétségbe. Mosolyogjunk egyet magunkon és újra hajoljunk le felvenni azt, amit leejtettünk. Ne arra gondoljunk, hogy ezt vajon megérdemeltük vagy sem, hanem fogadjuk el úgy, mint a jó Isten ajándékát. Elsősorban a saját életünkkel adunk példát a környezetünknek. Hogyan éljük meg a betegséget? Hogyan éljük meg a fájdalmat? Hogyan éljük meg, ha Isten valamit elvesz tőlünk? Úgy kell kiráncigálja a kezünkből vagy tudunk úgy bízni benne, hogy odaadunk neki mindent? Csak a szeretetünk marad meg örökre, az nem fogyatkozik az időben, hanem megtisztul. Nem azért szeretünk már, hogy minket is szeressenek, hanem egyszerűen szeretünk a szeretetért. Akkor is szeretünk, ha megbántanak. Tudjuk, Isten a szeretet istene.”

Az idősek is részt vehetnek a missziós munkában – mondta a főpásztor. „A hit Isten ajándéka. Merjünk mi is unokáinknak a hitről beszélni, mert amit most átadunk nekik, még ha nem is okoz hirtelen változást, magként bejut a lélekbe és egyszer csak kicsírázik és szárba csökken. A reményünk, hogy mindennek van értelme és minden emberi gyengeségünk ellenére Isten szeret bennünket és megadja nekünk a boldog, örök életet. Egyre inkább belekapaszkodunk ebbe a hitbe, az Istenbe. Mi is lehetünk Jézus munkatársai a misszióban. A misszió evangéliumhirdetés, tanúságtétel. Éljük meg a hitünket, imádkozzunk azokért, akik ebben a hatalmas munkában részt vesznek a világban. Támogassuk a szentatyát is imáinkkal, hogy a Szentlélek kegyelmével mindig erős tudjon maradni, hiszen sokan támadják őt. Mi kövessük őt! Jézus mondta, te Péter vagy és én erre a sziklára építem egyházamat.”

A szatmári egyházmegye sajtószolgálata