Ministránsok az Oltáriszentség körül

0
1861
Az Oltáriszentséget állították a közel 250 gyermeket megszólító váradi egyházmegyei ministránstalálkozó középpontjába.

A jövő évi budapesti eucharisztikus kongresszusra hangolódva a szervezők az Oltáriszentséget állították a közel 250 gyermeket megszólító szeptember 28-i váradi egyházmegyei ministránstalálkozó középpontjába. A Margittán megszervezett programra papjaik vagy hitoktatóik kíséretében érkeztek a kisebb-nagyobb gyerekek, akiket a helyi Árpád-házi Szent Margit templomban és a szomszédságában lévő ifjúsági házban színes programokkal vártak a helyiek. A találkozás és közelebbi ismerkedés örömének megélésén túl a szervezők célja olyan programok biztosítása volt, amelyekben a tapasztalás útján szerezhetnek ismereteket és élményeket a résztvevők.

Orosz Roland tasnádi gyakorlati éves kispap ráhangolója után ismerkedést szolgáló kiscsoportos beszélgetések, majd műhelymunkák kezdődtek, amelyekben rotációban lehetett részt venni. Mindegyik műhely valamiképpen az Eucharisztiához kapcsolódott: az udvaron a Szentjobbról érkezett Fodor házaspár és Szűcs Attila diószegi plébános a miseborkészítés lépéseit mutatta be. A felajánlott több száz kiló szőlőt a helyszínen szemezték, préselték a gyerekek. Ugyanígy az ostyakészítésbe is közelről be lehetett kapcsolódni: itt Nyirő Szabolcs helyi, és Gózner Artúr tasnádi hitoktató mutatta a fogásokat, illetve kapcsolódó oktatófilm megnézésére is lehetőség volt.

A ministránstalálkozót minden évben megtiszteli jelenlétével Böcskei László megyés püspök is, ám ezennel nem „csak” a szentmise bemutatására és a kötetlen beszélgetésekre vállalkozott, hanem műhelyvezetést is vállalt a szentségtartók ismertetésével kapcsolatosan. A templom egyik emeleti folyósóján több díszes monstranciával berendezett műhelyét a legtöbb résztvevő meglátogatta és élvezettel hallgatta a főpásztor bemutatóját.

Átellenben Fügedy Anikó és Erdei Hajnal pedagógusok kapcsolódó témájú kézművesfoglalkozásra, míg a kórusrészen Blaga Antoniu tótteleki gyakorlati éves kispap és egy helyi fiatal, Sima Gabriella izgalmas kvízműhelybe várták a hozzájuk érkezőket.

Mindeközben a szentélyben egy 35 tagú csoport drámaműhelyben vett részt a margittai születésű kolozsvári egyetemi oktató, Ozsváth Judit vezetésével. Ők végig együtt maradtak és a több mint kétórás foglalkozásuk keretében bemelegítő drámagyakorlatokat végeztek, majd együtt megalkotott mozdulatszínházi bemutatóval ajándékozták meg társaikat. A három színre írt kis előadásban Böcskei László püspöknek is „szerepe” volt: a záróképhez ugyanis minden jelenlévő felsorakozott az általa tartott Oltáriszentség köré. Ilyen módon a váradi egyházmegye ministránsai saját testükkel formáltak szentségtartót az áldozatbemutatás helyén. Az összképhez a főpásztor négy égtáj felé fordulva adott szentségi áldása is hozzátartozott, amit térden állva fogadtak a fiatalok. A találkozó megható pillanatai után a közösen ünnepelt szentmisében Vass Csaba nagyváradi lazarista szerzetes a Jézus testének „megtöretéséhez” legközelebb lévő ministránsoknak hivatáserősítő szentbeszédet mondott. A főpásztor buzdító és az oltárszolgálat vállalását megköszönő gondolatai is megérintőek voltak, mint ahogyan az is, hogy a találkozó minden percét a fiatalok körében, őket tanítva, velük beszélgetve töltötte. A szentmise keretében a helyi fiatalok végezték a zenei szolgálatot, Nyirő Szabolcs hitoktató vezetésével.

A váradi egyházmegye 2019. évi ministránstalálkozójának sikere mindenek előtt Tóth Attila Levente plébánost és lelkes segítőit dicséri. Ennél a programnál is megmutatkozott, hogy él a margittai egyházközség: a Mária Légió, a Rózsafüzér Társulat és a Nőszövetség tagjai már hetekkel korábban imádkoztak a rendezvényért, az egyháztanács és a Családos Közösség, a hitoktató, a kispap, a pedagógusok valamint a helyi fiatalok kétkezi munkát ajánlottak fel, a Caritas pedig finom étellel támogatta a találkozót.

OJ