Összeférnek a mai tinédzserek és István király intelmei

0
2970

Hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a katolikus hit megőrzésének fontosságát, a szülők, tanárok tiszteletének szükségességét, a türelem fontosságát? Például úgy, hogy gipszből készült Szent Jobbal flashmobot szerveznek nekik, és szórakozás közben ismertetik meg velük első szent királyunk intelmeit.

A Szent Jobb kalandjai Gyergyószentmiklóson elnevezésű programját az Élmény Alap októberi pályázati kiírására tervezte meg a Jókedvű Keresztény Ifjak, az ifjúsági kezdeményezés kategóriában. Mivel fiatalok vagyunk és fiatalokkal dolgozunk, ezért úgy éreztük, ez nekünk szól, ezért érdemes kihasználni. Így vágtunk bele, gyűjtöttük össze az ötleteinket, ami a végére szépen összeállt. Arra gondoltunk, hogy a program megszervezése és lebonyolítása minket is, mint közösséget épít, jobban összekovácsol, felelősségvállalásra tanít, de ugyanakkor a város fiataljai számára is adhatunk valamit a keresztény identitásból. A programunknak kettős célt fogalmaztunk meg: egyrészt a fiatalok ismerjék meg a Bucsin negyedi templom névadó ünnepét, másrészt halljanak a Szent István Plébánián működő ifi csoportunkról, a Jókedvű Keresztény Ifjakról, a JKI-ról.

Közel kétszáz serdülőnek erényességről, tiszteletről

Május 24-én és 30-án, Szent István Ereklyéinek Átvitele ünnepén rendeztük meg az eseményt, amelyre meghívtuk a város VII-VIII. osztályos tanulóit. A tizenkét osztályból kilenc osztály, közel kétszáz diák osztályfőnökével együtt érkezett. A program során kiválasztottuk azokat a helyszíneket, ahol a Szent Jobb a történelem során megfordult (Nagyboldogasszony Bazilika, Bazilika alatti sírkamra, Merkúr őrkanonok birtoka, Székesfehérvár, Raguzai kolostor, Budai várkápolna), majd minden helyszínhez hozzárendeltünk egy-egy témát, amelyhez Szent István intelmeiből merítettünk. Az állomásokon levő feladatok pedig ezt a témát igyekeztek aktualizálni, közelebb vinni a mai tinédzserekhez. Így alakult ki a hat állomás és annak feladatkörei.

Az állomásokon igyekeztünk közelebb hozni a fiatalokhoz a katolikus hit megőrzésének, a szülők, tanárok tiszteletének, az ima megtartásának gondolatát, témáját, illetve a türelem, valamint az erényesség fogalmát. Ezeket a témákat különböző módon dolgozták fel: motivációs film részletet néztek a hitről, természeti anyagokból készíthettek ajándékot osztályfőnökeiknek, közösségépítő játékokat játszottak, közös imát írtak, flashmobot tanultak. Ez alkalommal minden csapat kapott egy gipszből készült kezet, ami a Szent Jobbot szimbolizálta, és amit a résztvevők minden állomáshoz magukkal vittek, végül pedig becsülettel visszahozták az eredeti helyére.

A hosszú távú boldogságért

Úgy gondoljuk, hogy Szent István királyunk intelmei ma is aktuálisak, és a készülés során minket is gyakran lenyűgözött, hogy mennyire aktuálisak ma is azok. Az állomások különböző feladatainak sikeres teljesítése után a Szent Korona egy-egy részét kapták meg a fiatalok, amelyet a legvégén kellett összeállítaniuk, hogy Szent István szavai ma is értelmet nyerjenek: „Az erények mértéke teszi teljessé a királyok koronáját…”

A programunk végén bátorítottuk a fiatalokat, hogy amint Szent István királyként nem feledkezett meg a jó Istenről és tanításáról, így nekünk sem szabad, hiszen Isten hűséges hozzánk akkor is, ha nekünk éppen más elfoglaltságunk van. Ha ennek a kalandnak egy töredékét őrzik meg szívükben, úgy élhetnek mint a királyok és nemcsak a vágyott földi boldogságot nyerik el ezáltal, hanem a hosszú távú, egész életen átívelő boldogságot, illetve az örök életet is. Szent István szavaival élve: „Mindez, amit fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök uradalomba bejutni”.

Luka Gabriella, hitoktató