A pápai szentmise oltárának kellékei: egyszerű és szép

0
3190
Fotók: Dávid István

A Ferenc pápa által Csíksomlyón celebrált szentmisén használatos liturgikus eszközöket és a gyulafehérvári főegyházmegye első, erre az alkalomra készült evangeliáriumát mutatták be pénteken a Székelyudvarhelyi-szombatfalvi Szent György Plébánia közösségi házában.

A sajtótájékoztatót a Liturgikus Bizottság képviseletében László Attila plébános, valamint az eszközök egy részének vásárlását támogató és az evangeliáriumot kiadó Nemzetstratégiai Kutatóintézet képviseletében Szász Jenő elnök tartotta, továbbá jelen volt Küsmödi Csongor-Ignác kispap, valamint Jánossi Imre zetelaki segédlelkész, akik szintén a pápai liturgia előkészítésében munkálkodó csapattagjai.

László Attila elmondta, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy ő fog felelni az oltár berendezéséért és a kellékekért, azt igyekezett megmutatni az esemény alkalmával, hogy az Isten szép, párosítva a Ferenc pápára jellemző egyszerűséggel. Barátokat szólított meg, közösségük tehetősebb embereit, hogy mindazokat a kellékeket, amelyek a szentmise bemutatásához szükségesek, legyenek egységesek. Szász Jenő, az NSKI elnöke is közösségük tagja, és így lett támogató is a szükséges liturgikus tárgyak megvásárolásában, valamint az evangeliárium elkészítésében. „Remélem, hogy mindez kellőképpen és alázattal fogja szolgálni azt a liturgiát, amelyet hamarosan ünnepelhetünk Csíksomlyón” – tette hozzá a plébános.

Szász Jenő kifejtette, a szentatya látogatása történelmi, ugyanakkor megszentelt pillanat: „Nekünk, székelyföldi magyaroknak, és általában a magyar nemzetnek, közösségnek egyedi alkalom. S mint olyan, ezért ez nekünk fontos elsősorban.” Mint mondta, az evangeliáriumból több példányt készíttettek, nem jelölik meg, hogy éppen melyik az, amelyikkel a szentatya misézik, de szeretnék, ha valamennyit ellátna a kézjegyével annak érdekében, hogy azokkal később megajándékozzák a gyulafehérvári főegyházmegyét, a temesvári, nagyváradi, és szatmári püspökségeket, valamint a csíksomlyói kegytemplomot.

László Attila sorra bemutatta a liturgikus kellékeket. „A szentmisének két középpontja van: az ige liturgiája, valamint az eucharisztia liturgiája. Az ige liturgiájának csúcspontja az evangélium felolvasása, ez annyira kiemelt, hogy kizárólag felszentelt személy olvashat evangéliumot. Ezért külön fogja hozni a diakónus a szentmisén ünnepélyes körmenetben az evangeliáriumot, felolvassa a nap evangéliumát, majd odaviszi a szentatyához, aki tisztelete jeléül csókkal illeti azt, majd áldást ad vele.”

A pápai oltáron öt kehely lesz, ezeket a jelenlévő bíborosok, érsekek, püspökök szentáldozásánál fogják használni. Az áldoztató edények egy része is ezt a célt szolgálja, a többit pedig a papság áldoztatásánál fogják használni. „A csengő a szentmiséken mindig a kiemelt pillanat elérkeztét jelzi, azért szólal meg, hogy ráirányítsa az emberek figyelmét, hogy most éppen szent pillanat következik, összeszedettségre szólít. Minden pápai oltáron hét gyertya ég, a kereszt mellett, melyet a helyi mester, Hajas László faragott cseresznyefából, a corpus pedig hársfából készült. Az a misét bemutató főpapnak szól, ezért vele lesz szemben.”

Egyszerű és nemes anyagból valók az oltáron használt terítők, a kehelyabroszok és kendők, a mallersdorfi ferences nővérek adományaként.

A bőrkötéses evangeliárum előlapján a kereszt és a négy evangélista jelképe, a hátoldalán pedig a gyulafehérvári főegyházmegye védőszentje, Szent Mihály arkangyal látható.

Az evangeliárumba bekerült Ferenc pápa, valamint a főegyházmegye címere. Az iniciálékkal díszített evangéliumok közül a csíksomlyói pápai szentmisén az angyali üdvözlet evangéliumát fogják felolvasni.

Péter Beáta