Az elhívás örömének tanúi

0
2045
Fotók: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ/Facebook

A Szentírásban olvashatjuk, hogy Jézus tanítványait kettesével maga előtt küldte, hogy járják be a városokat. Ehhez hasonló élményben volt részük a gyulafehérvári szeminárium kispapjainak is, akik a Jó Pásztor vasárnapjának hétvégéjén, május 10-12 között a főegyházmegye 13 plébániáját látogatták meg.

Az évenkénti hagyományos Hivatások hétvégéje nevet viselő program során a kispapok kettesével péntektől vasárnapig plébániák vendégei voltak, ahol találkoztak a helyi közösséggel. A plébánosok, káplánok vezetésével bekapcsolódtak az egyházközségek programjába, így több helyen hittanórákon, bérmálkozói és elsőáldozási felkészítőkön, ifjúsági órákon, családosok programjain vettek részt, amelyek során tanúságot tettek hitükről és hivatásukról, elbeszélgethettek a közösségek tagjaival életükről, mindennapjaikról.

A vasárnapi szentmiséken az oltár és az ige szolgálatában segítették a lelkipásztorokat, akik nemcsak közösségeiket, de a papi élet kihívásait és örömeit is életük példájával szemléltetve mutatták meg a vendégül látott szeminaristáknak. Több helyen ezen a vasárnapon ünnepelték az elsőáldozókat, amely különös színfoltja volt a hétvégén több csapat számára.

A hivatások évében különösképpen is kiemelkedő esemény volt a hétvége úgy a szemináriumi közösség, mint a fogadó egyházközségek számára, hiszen a kispapok a hívek előtt – akiknek szolgálatára készülnek – beszélhettek hivatásukról, életükről. Az egyházközségek pedig a kispapok példáján keresztül jobban megérthettek a hivatás titkát, hiszen Jézus ma is körbejár és megszólít embereket, akik neki szentelik életüket.

A Papnevelő Intézet elöljárói és szeminaristái hálásak a fogadó közösségnek és plébánosaiknak, hogy vendégül látták és kísérték a hétvége folyamán a kispapokat, akik Borszéken, Csíkcsicsóban, Csíkszentmártonban, Csíkszentmiklóson, Gyergyóalfaluban, Gyimesközéplokon, Madéfalván, Máréfalván, Marosfőn, Marosvásárhelyem, Székelyvarságban, Türben és Zetelakán jártak.

Bőjte Csongor