Elhunyt Gyurás István jezsuita szerzetes

0
1672
Archív/Jezsuita.hu

Életének 82. évében elhunyt Gyurás István jezsuita szerzetes. Többek közt Stuttgartban, Marosvásárhelyen és Budapesten is szolgált.

Gyurás István 1937. október 4-én született Barcson. Elemi iskoláit szülőfalujában kezdte, majd Pécsen folytatta a Pius Gimnáziumban. 1956-ban érettségizett a pécsi technikai szakiskolában. 1957 és 1963 között a pécsi egyházmegye kispapjaként teológiai tanulmányokat folytatott a győri egyházmegyei szemináriumban. 1963. június 23-án Kisberk Imre székesfehérvári püspök pappá szentelte a pécsi székesegyházban. Káplánként szolgált 1963 és 1964 között Nagynyárádon, 1964 és 1965 között Nagydorogon, 1965 és 1966 között ismét Nagynyárádon.

1966-ban Nyugatra utazott. Előbb Svédországban, aztán Norvégiában élt. 1967 júliusában a magyar jezsuita rendtartomány növendékeként Aschebergben belépett az Észak-Német Jezsuita Provincia noviciátusába. 1968 és 1971 között filozófiai tanulmányokat folytatott Pullachban a jezsuiták főiskoláján. 1971-től 1974-ig az innsbrucki egyetemen teológiát tanult, és a Sillgasse-i jezsuita rendházban lakott, közben közel egy évet kisegítő magyar lelkészi szolgálatot végzett Stockholmban.

1979-ben Berlinben elvégezte a jezsuitáknál szokásos harmadik probációt, majd egyetemi lelkész lett Erlangenben. 1980-1981-ben Kastlban a fiúinternátus vezetője, ezután 1981-től egészen 2002-ig weingarteni központtal a Rottenburg-Stuttgart-i egyházmegye déli részén a magyar katolikusok lelkészeként szolgált. Élénk karitatív tevékenységet folytatott, segélyekkel támogatta a magyarokat az anyaországban, Erdélyben és Kárpátalján is.

2002-ben kinevezték a stuttgarti Magyar Katolikus Misszió élére, és megbízatását kiterjesztették az egész egyházmegye területére. Ezt a tevékenységét 2008-ig folytatta. Ezután Marosvásárhelyen szolgált, majd 2015-ben Budapestre került a Farkas Edith Szeretetotthonba. Itt hunyt el 2019. május 2-án – értesít a magyar jezsuiták honlapja.

Az Úr adjon örök nyugalmat neki!